Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REACTIONS OF ADOLESCENTS IN THE FORMAL OPERATIONAL STAGE TO THE SMART SIGNS DEPENDING ON THE TV WATCHING HABITS: AN EMPIRICAL RESEARCH ON ANKARA-TURKEY SAMPLE
(FORMEL İŞLEMSEL DÖNEMDEKİ ADÖLESANLARIN TELEVİZYON SEYRETME ALIŞKANLIKLARINA İLİŞKİN AKILLI İŞARETLERE TEPKİLERİ: ANKARA TÜRKİYE ÖRNEKLEMİNDE AMPİRİK ÇALIŞMA )

Author : Aybige DEMİRCİ ŞENKAL    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 16
Page : 423-433
268    174


Summary

Akıllı işaretler ve onların bilgilendirici soyutlamaları, tüm dünyadaki TV programlarının içeriği ve olası olumsuz sonuçları ile ilgili uyarılar izleyiciler için kullanılmaktadır. 2006 yılında Türkiye'de de benzer bir uygulama yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, TV izleme alışkanlıklarına bağlı olarak formel işlemsel dönemdeki adölesanların tepkilerine bağlı olarak, akıllı işaretlerin Ankara-Türkiye'deki iletişim etkinliğini değerlendirmektir. Buna göre, Ankara'daki devlet okullarının 6., 7. ve 8. sınıflarına devam eden 384 öğrenciye, tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak anket uygulanmıştır. Sonuçlar, her gün altı saatten fazla TV izleyen ergenlerin daha aydınlık, çekici, ilginç ve kullanışlı bir işaret algıladıklarını, günlük TV izleyen gençlerin ise onları gereksiz kabul ettiğini göstermektedir.Keywords
Formel işlemsel dönem, akıllı işaretler, tabakalı örnekleme, iletişim etkililiği.

Abstract

Smart signs and their informative abstracts are utilized for warning audiences about the content and the possible negative consequences of TV programs all over the world. In the year of 2006, a similar application has been introduced in Turkey. The aim of this research is to evaluate the communication effectiveness of smart signs in Ankara-Turkey depending on the reactions of adolescents in the formal operational stage depending on the TV watching habits. According to that, a developed questionnaire was conducted to 384 students who are attending 6th, 7th and 8th grades of the public schools in Ankara by employed stratified sampling method. The results show that adolescents who watch TV daily more than six hours perceive the sign more luminous, attractive, interesting and useful whereas adolescents who watch TV daily lesser accept them unnecessary.Keywords
Formal operational stage, smart signs, stratified sampling, communication effectiveness.

Advanced Search


Announcements


Address :Russian Science Academy Mahaçkala / Russian Federation
Telephone :+90 543 373 80 81 Whatsapp Fax :
Email :ssssjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri