1982 ANAYASASI’NIN 90. MADDESİ UYARINCA ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ SORUNU

Author:

Year-Number: 2019-14
Number of pages: 137-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Devletlerarasındaki ilişkilerden doğan uluslararası andlaşmalar, devletlerin iç hukuklarında bunları nasıl konumlandıracağı konusunu da beraberinde getirmektedir. Uluslararası hukukun dolayısıyla uluslararası andlaşmaların iç hukuktaki yeri, gerek devletin uluslararası sorumluluğu açısından gerekse ulusararası örgütlerle ilişkiler bakımından gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. En önemli konulardan biri olan ulusal hukuk- uluslararası hukuk sıralaması için 1982 Anayasası’nda, öncelik konusunda 90. madde yeterli açıklıkta olmadığı için, doktrinde ve mahkeme kararlarında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Özellikle uluslararası andlaşmaların Türk iç hukukunda uygulanması konusu andlaşmaların normlar hiyerarşisindeki konumuyla ilgili olup bu konuya Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına 07.05.2004 tarihinde eklenen son cümle ile netlik kazandırılmak istenmiştir. Anayasadaki 90. maddenin yorumlanması konusunda tartışmalar devam etse de 2004 tarihinde ilgili maddeye eklenen son cümle ile en azından temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası andlaşmaların daha farklı bir konuma getirildiği kabul edilmiştir.

Keywords

Abstract

International treaties arising from relations between states, also bring about the subject of positioning of states in domestic law. The place of international law and thus international treaties in domestic law, both in terms of international responsibility of the state and membership of international organizations are becoming more and more important. When we look at the 1982 Constitution for the ranking of domestic law-international law , which is one of the most important issues, article 90 of the Constitution is not enough understandable about the priority so there are different opinions in the doctrine and court decisions. Especially the issue of executing of Turkish domestic law is related to position of the treaties in the area of hiearchy of the norms and the clarifity has been wanted to obtain to that subject with the recent sentence, which added to the last sub-article of ninetieth article of the constitutiton. Although there has been a continuing debate related to subject of the interpretation of the ninetieth article of the constitution, it has been accepted that the international treaties, which are related to fundamental rights and freedoms, have been put into different position with the last sentence, that was added to the article in 2004.

Keywords