GLOBAL GREEN LOGISTICS PROJECTS IN GREEN MARKETING MIX

Author:

Year-Number: 2019-21
Number of pages: 1269-1288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde insanların yeşil yaşamı tercih etme eğiliminde olduğu görülmektedir. Kamu kurumları ve özel kurumlar pazarlama stratejilerinde değişikliğe giderek yeşil pazarlamayı ön plana çıkaran uygulamalar yapmaktadır. Yeşil pazarlama karmasının önemli bir fonsiyonu yeşil lojistik uygulamalarıdır. Dünya genelinde artan bir hızla lojistik faaliyetlerinde yeşil uygulamalar yapılmaktadır. Küresel bazda yeşil lojistik faaliyetleri desteklenmektedir. Bu anlamda en büyük proje destekçilerinden biri Avrupa Birliğidir. Avrupa Birliği 2007-2013 yılları arasında 7. Çerçeve programı bünyesinde ve 2014-2020 yılları arasında Horizon2020 programı çerçevesinde yeşil projelere büyük önem vermiştir. 7. Çerçeve programı süper yeşil olarak da anılmaktadır. Bu bağlamda Avrupa Birliği tarafından öncelikli olarak desteklenen yeşil lojistik projeleri incelenmiştir. Projeler konularına, uygulandığı çerçeve programına ve anahtar sözcüklere göre listelenmiştir. Anahtar sözcükler projenin özellikle yoğunlaştığı yeşil lojistik uygulaması gözönünde bulundurularak seçilmiştir. Sonuç olarak yeşil lojistik projelerinin yeşil taşımacılık, düşük karbon emisyon oranları, atık yönetimi ve akıllı bilgi sistemleri ana başlıkları altında yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Desteklenen proje konularının aciliyet arzeden yeşil lojistik konuları olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda projelerden faydalanan veya faydalanmayan tüm ülkelerin bu konulara önem vermesi gerekmektedir. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız çözüm tüm ülkelerin işbirliği ve ortak hareket etmesi ile çözülebilecektir. Çalışmada yeşil lojistik alanında önemli olan konular ve desteklenen projelerin kapsamı küresel bazda ülkelere yol gösterici olması açısından araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays people increasingly tend to prefer green life. Public and private institutions are making changes in their marketing strategies and making practices that highlight green marketing. An important function of the green marketing mix is green logistics practices. Green applications are being made in logistics activities with increasing speed throughout the world. Green logistics activities are supported on a global basis. In this sense, one of the biggest project supporters is the European Union. The European Union has given great importance to green projects within the framework of the 7th Framework program between 2007-2013 and Horizon2020 program between 2014-2020. 7. The framework program is also referred to as super green. In this context, green logistics projects which are supported by the European Union as a priority have been examined. Projects are listed according to their subjects, the framework program to which it is applied and the keywords. The keywords were chosen considering the green logistics practice in which the project is concentrated. As a result, it has been observed that green logistics projects are concentrated under the main headings of green transportation, low carbon emission rates, waste management, and smart information systems. The supported project subjects are considered to be urgent green logistics issues. In this sense, all countries benefiting or not benefiting from the projects should give importance to these issues. We are facing a global problem and the solution can be solved by the cooperation and joint action of all countries. In this study, the important issues in the field of green logistics and the scope of the supported projects were investigated in terms of guiding the countries on a global basis.

Keywords