Köy Enstitülerinde Uygulanan Öğretim Programlarının Betimsel Analizi

Author:

Year-Number: 2023-61
Number of pages: 2354-2365
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Köy Enstitüleri cumhuriyet devrimlerini kökleştirmek için kurulmuş Anadolu aydınlanmasının devrimci pratiğidir. Türk köylüsünün gerçekliğini kavrayan bir eğitim modeli olarak toplumu kurma ve dönüştürme işleviyle tanımlanmıştır. Buna gerekçe oluşturan nedenlerin başında, geri kalmışlık ve cehalet gelir. Eğitimin görevi cehaleti yenmek ve üretimi canlandırmak olmalıdır. Bu çalışmada Köy Enstitülerinin geliştirdiği öğretim programlarının betimsel analizi yapılmıştır. Bu kapsamda Köy Enstitülerinin dayandığı esaslar, felsefeler, yöntemler ve ilkeler araştırılmıştır. Köy Enstitülerinin uyguladığı öğretim programlarının özelliklerinin neler olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Enstitülerde uygulanan öğretim programlarının günümüzde bir karşılığı olup olmadığı sorgulanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. İş/üretim okulu olarak Köy Enstitülerinin kentsel toplumun sorunlarına uyarlandığında bugün de geçerli bir model olduğu saptaması yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The Village Institutes are a revolutionary practice of the Anatolian enlightenment that were established to firmly root the Republican revolutions. They are defined by their function of creating and transforming society with a system of education that understands the reality of the Turkish peasantry. The main reasons for this are backwardness and ignorance, and the duty of education should be to overcome ignorance and revive production. In this study, a descriptive analysis of the instructional programs developed by the Village Institutes is performed. Namely, the foundations, philosophies, methods, and principles of the Village Institutes are explored. The characteristics of the instructional initiatives carried out by the Village Institutes have been attempted to be identified. It has been questioned whether the instructional programs practiced in the institutes have a contemporary equivalent or not. In the study, document analysis from qualitative research methods was used. It was noticed that the Village Institutes, as a work/production school, still have a valid model today when adapted to the problems of urban society.

 

Keywords