KAZAK BOZKIRINDA SELÇUKLU KÜMBETLERİ

Author:

Year-Number: 2016-2
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1-7
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Kazak bozkırlarındaki Selçuklu devrinde yapılan kümbet mezarlar hakkında karşılaştırmalı bilgi verildi. Kazakistan coğrafyasında bulunan XI – XII. yy kümbet mezarları ile Türkiye ve İran topraklarındaki kümbet mezarları mimari ve sanat tarihi bakımından değerlendirildi. Özellikle aynı dinin temsilcileri tarafından yapılmış olan kümbet mezarların tarihi süreç içerisindeki gelişimi ve geçirdiği evreler anlatıldı. Bu kümbet mezarların bulunduğu coğrafyaya, iklime ve içinde bulunan kişiye göre farklılıklar gösterdiği anlaşılmaktadır. Yapıların büyüklükleri, en, boy ve yapım malzemeleri değişiklikler göstermektedir. Bu anlamda üçgen, prizma, dikdörtgen, küp ve silindirik şekillerde kümbet mezarların inşa edildiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, comparative information was given about the tombs built during the Seljuk period of the Kazak steppe. XI - XII located in the territory of Kazakhstan. century cupola dome tombs with burial in the soil, Turkey and Iran were evaluated in terms of architecture and art history. Especially the development and the stages of the tombs built by the same religious representatives during the historical process were explained. It is understood that these tombs have different geographical, climatic and inhabitant figures. Variations in size, width, height and construction materials show changes. In this sense, it was seen that the tombs were built in triangular, prismatic, rectangular, cube and cylindrical forms.

Keywords