Кәсіби Лексиканың Этнолингвистикалық Тарихи Негіздері

Author :  

Year-Number: 2016-3
Language : null
Konu :
Number of pages: 21-29
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Талай ғасырлар бойында жинақталып, өрбіп, өсіп келген сөздік құрамның арнасы да, аумағы да ұшан теңіз. Сөздік құрам тілдегі мыңдаған, сан алуан сөздерді қамтып, бірнеше салалардан, лексикалық қат-қабаттардан құралған. Сөздік құрамға негізгі сөздік қордағы байырғы сөздермен бірге туынды сөздердің, жаңадан пайда болған сөздердің басым көпшілігі, сондай- ақ арнаулы терминдер, белгілі бір кәсіпке, шаруашылықтың түріне байланысты сөздер (профессионалдық лексика) енеді. Бұдан басқа қазақ лексикасында басқа тілдерден енген көптеген сөздер (араб, парсы, иран, монғол, орыс тілінен ), тарихи қат- қабаттар да бар

Keywords

Abstract

It has been accumulated over the centuries and has grown into a growing vocabulary of vocabulary. The vocabulary contains thousands of different words in the language, and consists of several spheres, lexical strings. The dictionary includes key words in the main vocabulary, along with the most common words, derivative words, and special terms, vocabulary, and vocabulary related to the type of business (professional vocabulary). Besides, many lexicon (Arabic, Persian, Iranian, Mongolian, Russian) and historical rows are included in the Kazakh lexicon

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics