Кредиттік Оқыту Жүйесі Бойынша Жоғары Оқу Орнында Білімді Бағалау

Author:

Year-Number: 2016-4
Number of pages: 30-38
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ұсынып отырған инновациялық жоба жұмысы “Үшөлшемді әдістемелік жүйе” педагогикалық технологиясының талаптарын басшылыққа ала отырып жүргізілді. Инновациялық жоба жұмысының өзектілігі: Білім алушылардың (студент, оқушы) функционалдық сауаттылығын дамыту және даму деңгейін критериалды бағалау жүйесі арқылы өлшеуге арналған оқу-әдістемелік кешенін (ОӘК) дайындау. Осыған орай, жобаның мақсаты мен міндеттері анықталды.

Keywords

Abstract

The proposed innovative project was guided by the requirements of the "Three-dimensional methodological system" pedagogical technology. Actuality of innovative project: Preparation of educational-methodical complex (CMS) for measuring the functional literacy of students (students, pupils) and their measurement through the system of criteria-based assessment. In this regard, the goals and objectives of the project were determined.

Keywords