Жоғарғы Оқу Орындарында Студенттердің Өздік Жұмыстарын Ұйымдастырудағы Инновациялық Әдістер

Author:

Year-Number: 2016-4
Number of pages: 39-43
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ХХI ғасырда ғылым мен білімді жаңа тұрғыда, жаңа әдісте дамытудың маңызы зор. «Жоғары білімді дамытудың негізгі үдерісі мамандар даярлау сапасын арттыру, қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, жоғары оқу орындары зерттеулерінің әлеуметтік сала мен экономиканың қажеттіліктерімен тығыз байланысы, білім беру және ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады» - деп Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында көрсетілген. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев жолдауында білім саласына, жастардың білім-біліктілігін жетілдіруге ерекше көңіл бөлді. «Қазақстан - 2050» Стратегиясында: Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек –деп атап көрсетіп, Қазақстан жоғары дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру үшін нақты мақсаттар жүктеді. Бұл бағыттар іске асырылуы үшін білім сапасы жоғары болуы қажет.

Keywords

Abstract

In the 21st century, it is important to develop science and education in a new, new way. "The main process of higher education development is to improve the quality of training, to integrate innovative knowledge with intensive research activities, to closely link higher education research with the needs of the social sphere and economy, to improve education and information technology" the Concept of development of transfer. In the Message of the President of the Republic of Kazakhstan N. Nazarbayev special attention was paid to education, improvement of youth's knowledge and skills. Strategy "Kazakhstan - 2050": Our young people should study, learn new sciences and acquire new skills, use knowledge and technology in everyday life skillfully and effectively. We need to do all that and provide the most favorable conditions, "he said, pointing to specific goals for Kazakhstan to join the top 30 developed countries. To achieve these targets, education should be of high quality.

Keywords