Тұқымды Көшетсіз Әдіспен Өңдіру Және Наноэлектромагниттік Технологияны Қолдану

Author:

Year-Number: 2017-5
Number of pages: 15-19
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Мақалада қызылша (Beta vulgarіs) — қызылша туысына жататын екі жылдық бағалы техникалық дақылдардың бірі,сондықтан. бірінші жылы оның қоректік заттары бар тамыры мен жапырақ шоғы өседі. Сонымен қатар. 1991 жылдан Қазақстанда қызылшаның бір тұқымды жаңа сорттары аудандастырылып, себілген онда. қызылшаның бір танапта ұзақ жылдар бойы ауыстырмай сепкенде, оның зиянкес жұмыр құрты мен тамыр биті көбейгендігі, одан қызылшаның түрлі аурулар мен зиянкестерден қорғауда, оның өнімділігін арттыру үшін, тұқымды көшетсіз әдіспен өндіру мен ноноэлектромагниттік технологияны көтеруде ауыспалы егістің маңызы зор.Сондықтан мал азықтық қызылшасының (Beta vulgarіs z. v. crassa) құрамында көмірсулар, витаминдер, тұздар, азотсыз экстракты заттар бар. Сондықтан ол жоғары сапалы және жұғымды мал азықтық дақыл. Қызылша тұқымы көшетсіз өсірген кезде дұрыс шешілетіні туралы айтылған.

Keywords

Abstract

In the article a beet (Beta vulgarіs) is BEET, one of valuable biennial industrial crops which belongs to the beet family, in the first year bottom leaves and root system rich in vitamins are formed in the plant. Together with it, new homogenous beet varieties have been released in Kazakhstan since 1991. By beet planting on the same area for many years, such depredators as roundworms and root louse proliferate. That’s why for beet protection from various diseases and depredators as well for increase in its productivity, seed production using direct sowing method and application of nanoelectromagnetic technology in the significance of crop rotation play a great role. Carbohydrates, vitamins, salts, nitrogen-free extracts are present in the fodder beet (Beta vulgarіs z. v. crassa). That’s why the beet is a caloric feed crop of high quality. By planting beet seeds using direct sowing, it is quickly peeled.

Keywords