ЖОО-Дағы Студенттердің Оқу Үрдісіне Әсер Ететін Факторлар

Author:

Year-Number: 2017-6
Number of pages: 47-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Жоғарғы оқу орындарындағы студенттердің оқу үлгерімін көтеру бүгінгі күнде өте актуальды мәселе. Жақсы үлгерім – білім бағдарламасының кемеліне жетіп меңгерілгендігі жайлы куәлік етсе, екінші жағынан қоғамда сұранысқа ие болатын білікті маман даярлаудың кепілі болмақ.Білім алу мотивациясын қалыптастыру заманауи білім беру жүйесінің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Білім алу мотивациясының қалыптасуы оқу орнындағы алғашқы күндерден басталады, ал оның нәжелілігі мотивацияның құрлымы мен күшіне байланысты. Студенттердің білім алуға деген мотивациясына әсер ететін факторларды, жоғарғы білім алудың нәтижелілігін арттыру тұрғысынан зерттеу маңызды болып табылады. Зерттеу жұмысына Алматы қаласындағы, С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, жалпы медицина факультеті, 4 курс студенттері арасында 150 студентке ерікті негіздегі сауалнама жұмысы жүргізілді.Сауалнамаға 20 мен 22 жас аралығындағы, 60% -90 әйел адам және 40% -60 ер адам қатысты.Зерттеуді жүргізу барысында студенттерге кәсіптік, коммуникативтілік және әлеуметтік бағыттар 93,3% (140) үлкен маңызға ие екендігі анықталды, әйелдерде 90-нан - 81 (88,8%) коммуникативті және кәсіби бағыты маңызды болса, ал 60 ер адамнан - 50 (83,3%) әлеуметтік және кәсіби бағыт маңызды екендігі белгілі болды.Аталған оқу орнына түсулеріне жетелеген негізгі себептерге: ата-ана кеңесі –6,6 %, мамандыққа қызығушылық - 63,3 %; оқу орнының танымалдылығы – 13,3 %; 16,5 % таңдау кезінде «бәрібір» болғандығын айтады. Сауалнамаға қатысушылардың 80 %өз мамандықтарына көңілі толатындығын айтса,қойылған сұраққа 10% жауап беруге қиналады.Егерде студенттерге қайта таңдау мүмкіндігі берілсе, олардың аталған оқу орнына түсулеріне жетекші себептер келесілер болмақ: болашақта жұмыспен қамтылу мүмкіндігі – 36,6 %, мамандыққа деген қызығушылық – 83,3 %, жақсы табыс–26,6 %, мамандықтың (оқу орнының) танымалдылығы – 14%, ата-ана кеңесі – 6,6 %. «Сізге білім алу мен жұмысты қатар алып жүруге тура келе ме?» деген сұраққа, «иә» 50,6% (76), «кейде» 32% (48), жұмыс істемейтіндер - 17,3% (26) студенттер құрады. 82,6% ( 124)студенттерден: 46,7% (58) медицина саласында, соның ішінде 25,8% (32) өзінің болашақ мамандығына сәйкес, және мүлде басқа салада жұмыс жасайтындар 27,4% (34) құрады. Сауалнамаға қатысушылардың ішінде ғылыми- тәжірибелік конференцияларға белсенді қатысушылардың үлесі 70%(105) құраса, қалған 30% (45) мұндай шараларға мүлде қатысып көрмеген. Университеттің спорттық сайыстарға 60% (90 студент) қатысқан.

Keywords

Abstract

The article presents the results of the study (respondents) factors influencing educational motivation of students of the Kazakh National medical University in Almaty. It is shown that in the structure of motivation, you can allocate promoting the professional development of future doctors components, the composition and the severity of which depends on many factors. Identified different factors that have a significant impact on the structure of educational motivation of medical students.The formation of learning motivation is one of the main objectives of modern education. The process of formation of the structure of academic motivation begins with the first days of study at the University, and the effectiveness of training depends on the structure and strength of motivation. A study of factors influencing the academic motivation of students is of great importance to improve the efficiency of higher education. The impetus for activities and learning can equally be the desire to succeed and fear of failure.The problem of improving the academic performance of students of higher educational institutions today is very relevant. A good academic record – evidence of proper assimilation of the content of educational programs in a particular specialty and the key to producing a high-class specialist, demanded by society.It is established that the teaching of students occurs well only when the training is connected with the practice of life, when the student understands the vital importance of what he is studying.We carried out voluntary survey of 150 students of 4th course of faculty of General medicine of KazNMU them. Asfendiyarov, Almaty.

Keywords