İnkjet (Mürekkep Püskürtmeli) Dijital Baskı Teknolojilerin Çalışma Sisteminin Tanımlaması Ve Kullanım Alanlarının Kategorizasyonu

Author:

Year-Number: 2018-10
Number of pages: 75-85
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnkjet (mürekkep püskürtmeli) teknolojiler başlangıçta basit büro işlerinde kullanımıyla başlayan serüvenine her geçen gün yenilerini ekleyerek çok geniş bir kullanım alanına ulaşmıştır. Kullanım alanının genişlemesinde, dijital baskı teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak mürekkep teknolojilerindeki gelişmelerin de büyük etkisi vardır. İnkjet sisteminden önce zahmetli, maliyetli ve baskı kalitesi kısıtlı olan baskı işlemleri çok büyük bir ilerleme göstermiştir. Önceleri tek boyutlu esnek malzemelere baskı yapılırken şu an farklı kalınlıklarda ve sert ürünlere de baskı yapılabilmektedir. Bunun sonucunda farklı sektörlere yönelik kağıt, plastik, metal, ahşap, cam, seramik, kumaş vb. çok geniş bir yelpazede malzemeye baskı yapılabilmektedir. Makalede inkjet baskı teknolojisinin çalışma sistemi tanımlanmış ve çok farklı kullanım alanları, ders ve farklı amaçlara yönelik veri oluşturması için kategorik olarak sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma inkjet teknolojilerin kullanıldığı sektörlere ait ürün, materyal, mürekkep ve baskı özelliklerine göre yapılmıştır. Makalede inkjet dijital baskı sistemlerinin yaygın kullanım alanı ortaya koyularak bu baskı sistemleri hakkında dikkatlerin çekilmesi de hedeflenmektedir. Fakat multidisipliner üretim yapılarının olduğu günümüzde keskin hatları ile bir sınıflandırma yapabilmek çok kolay ve rasyonel olamamaktadır.

Keywords

Abstract

Inkjet technologies have been used for simple office work, and they have been adding new innovations every day to reach a wide usage area. In parallel with the developments in digital printing technologies, the development in ink technologies has also had a major impact on the expansion of the field of use. The printing process, which was laborious, costly and limited in print quality before the inkjet system, has made great progress. Prior printing can be done on different thicknesses and hard products while printing with one dimensional flexible materials. As a result, paper, plastic, metal, wood, glass, ceramics, fabric, etc. for different sectors. A wide variety of materials can be printed on the fan. The working system of inkjet printing technology has been defined and categorized to create data for a variety of uses, lessons and different purposes. The classification is based on the product, material, ink and printing properties of the inkjet technology sectors. It is also aimed to draw attention to these printing systems by revealing the common usage area of inkjet digital printing systems. However, it is not easy and rational to make a classification with sharp lines nowadays where multidisciplinary production structures exist.

Keywords