BİNGÖL GAZETESİ’NİN MANŞET HABERLERİNDE HABER VE YAZIM YANLIŞLARI (BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI)

Author:

Year-Number: 2019-13
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İster yerel olsun ister ulusal, gazete manşetleri bir gazetede okuyucunun dikkatini çeken en önemli ögedir. Bu ögenin gereken önemin verilerek kurulması, en az hata payıyla yazılması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında manşetleri yazan muhabirin daha seçici olması, ince eleyip sık dokuması gerekmektedir. Bu çalışmada, Bingöl ilinde yerel yayın yapan Bingöl Gazetesi’nin manşet haberleri incelenmiştir. Haberler yazım ve noktalamanın yanı sıra haber yazma tekniği açısından da ele alınmıştır. Çalışma, Bingöl Gazetesinin 01 Ocak - 30 Ocak 2018 yayın aralığında gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında araştırma sadece manşet haberlerle sınırlı tutulmuştur. Gazetenin iç sayfalarındaki haberler ile ilk sayfadaki diğer haberler çalışma dâhil edilmemiştir. Çalışmaya sadece gazete manşet haberlerinin dâhil edilmesinin sebebi manşetlerin daha dikkat çekici bir unsur olmasından kaynaklanmaktadır. Gazetelerin vitrini oluşturan manşetler iyi yazıldığı durumda gazeteyi sattıran en önemli unsuru oluşturmaktadır. Haber yazımı esnasında hem Türkçe’deki dilbilgisi kurallarına dikkat edilirse hem de haber yazma kurallarına bağlı kalınarak haber oluşturulursa aktarılmak istenen olay, bilgi daha net bir şekilde verilmektedir. Böylece okuyucunun kafasında “acaba haberde ne demek istedi?” şeklinde bir soru işareti bırakılmamaktadır. Bu açıdan bakıldığında gerek manşetlerde gerek haber içeriğinde yapılan bir haber yazım hatası, okuyucuda haberi yazan muhabirin bilgisiz olduğu izlenimini de beraberinde getirmektedir. Çalışmada haberler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. İnceleme sonucunda, Bingöl Gazetesi’nin haber, yazım ve noktalama kurallarına çok uymadığı, manşetlere gereken önemi vermediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Whether it's local or national newspaper headlines, a journalist is the most important figure in the reader's attention. It is necessary to write this lecture by giving the required artifact and writing it with the least mistake. From this point of view, it is necessary for the reporter who writes the headlines to be more selective, to wiggle and to weave frequently. In this study, the headline news of Bingöl Newspaper, which is a local broadcast in Bingöl province, has been examined. The news has been handled in terms of writing and pointing as well as news writing techniques. The study was conducted in Bingöl Gazetesi between 01 January - 30 January 2018. However, research is limited to headline news. The news on the inside pages of the newspaper and the other news on the first page were not included in the study. The reason for including news headline news in the study is that the headlines are a more remarkable element. The headlines that make up the pages of the newspapers are the most important element that sells the newspapers when they are well written. If the news grammar rules are taken into consideration during news writing and if the news is created by adhering to the news writing rules, the event to be conveyed is given more clearly. Thus, the reader is not left with a question mark in the head of "What is it?". From this point of view, a news writing mistake made in both headlines and in the news content brings with it the impression that the reporter who writes the news in the reader is uninformed. In the study, news was analyzed by means of content analysis. As a result of the review, Bingöl Newspaper's news, spelling and punctuation did not fit very well and did not give the necessary headlines.

Keywords