FUZZY LOGIC APPLICATIONS

Author:

Year-Number: 2019-14
Number of pages: 120-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir gelişme ve sürekli büyüme için ihtiyaç duydukları yatırım oranlarını nasıl artırabilecekleri ve bu yatırımları etkileyen faktörler kalkınma sürecinde en önemli konudur. Bu tez çalışmasının amacı, gelişmekte olan ülkelerdeki özel sektör yatırımlarını belirleyen faktörleri bulmak ve makroekonomik ve politik açıdan yatırımlardaki aksaklığın neden olduğu belirsizlik faktörünün rolünü ve önemini incelemektir. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, bu belirsizlik etkisini ortaya çıkarmak için bulanık mantık hesaplamaları ekonomi, yönetim ve hukuk alanlarında çeşitli kolaylıklar sağlar.

Keywords

Abstract

How the developing countries will be able to increase investment rates they need for sustainable improvement and continuous growth and which factors affect these investments is the most important subject in development process. The purpose of this thesis study is finding out the factors that determine private sector investments in developing countries and examining the role and importance of indeterminacy factor caused by macroeconomic and politic disablement on investments. Differently from the studies in literature, to reveal this uncertainty effect Fuzzy Logic Calculations provide several conveniences in fields of Economy, Management and Law.

Keywords