BÖLGESİNİN PARLAYAN YILDIZI AZERBAYCAN: EKONOMİK DEĞİŞİM SÜRECİ

Author:

Year-Number: 2019-14
Number of pages: 127-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan 1991 yılında ikinci kez bağımsızlığını kazandıktan sonra siyasal, yapısal ve ekonomik alanlarda değişim sürecine gitti. Ekonomik değişim, uzmanlaşma ve iş bölümüne dayalı merkezi yapılanma adlandırılan sosyalist ekonomi modelinden serbest piyasa ekonomisine geçmesiyle gerçekleşti. Bu değişim süreci ilk dönemlerde etkisini göstermese de ülkenin siyasal istikrara kavuşmasından ve ekonominin tüm sektörlerinde yasal düzenlemelere geçmesinden sonra olumlu yönden etkisini göstermeğe başladı. 1995 yılından sonra ülke ekonomisinin tüm alanlarında gelişme gözlemlense de petrol ve petrole dayalı sektörler hızlı gelişim gösterdi. Ülke ekonomisinin sadece doğal kaynaklar sayesinde hızlı gelişim göstermesi ekonominin Hollanda sendromu tehlikesi ile yüzleşmesine neden olmuştur. Ekonomideki bu hızlı gelişim 2014 yılının sonuna kadar devam etti. 2015-2016 yıllarında petrol fiyatlarının keskin şekilde düşüşe geçmesi nedeniyle ülke ekonomisi kriz içerisine girdi. 2016 yılında Ekonominin Esas Sektörleri üzere Strateji Yol Haritasının yürürlüğe girmesiyle ülke ekonomisinin esas 11 sektörünün yeniden yapılanması sürecine geçildi. Yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyulmasının esas nedeni ekonominin tüm sektörlerini geliştirmekle ülke ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarmaktır.

Keywords

Abstract

After gaining independence for the second time in 1991, Azerbaijan went into a process of political, structural and economic change. Economic change took place through the transition from a socialist economy model to a free market economy, called a central structure based on specialization and division of labor. Although this process of change did not take effect in the early periods, it started to show its effect after the political stability of the country and the legal regulations in all sectors of the economy. Although growth has been observed in all areas of the country's economy after 1995, oil and petroleum-based sectors have shown rapid development. The rapid development of the country's economy through only natural resources has caused the economy to face the danger of Dutch syndrome. This rapid development in the economy continued until the end of 2014. Due to the sharp decline in oil prices in 2015-2016, the country's economy entered into a crisis. In 2016, as the Strategy Roadmap for the Main Sectors of the Economy entered into force, the restructuring process of 11 sectors of the country's economy began. The main reason for the need for restructuring is to improve the economy of all sectors of the economy and to save the country's economy from dependence on oil.

Keywords