NIKI DE SAINT PHALLE’İN NANA SERİSİ ÜZERİNDEN HEYKELLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2019-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 160-171
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale heykeltıraş, ressam ve performans sanatçısı Niki de Saint Phalle’in Nana heykellerini konu almaktadır. Niki de Saint Phalle, erkek egemen toplumda kadınlara biçilen rollere tepki olarak üretmiştir eserlerini. Sanatçının kendi yaşam öyküsüyle de ilişkilenen eserlerinin ana konusu, kadınlar ve kadınların toplumsal rolleridir. Niki de Saint Phalle’in sanat hayatının ilk döneminde ürettiği resim ve asamblajları, 1960’lı yıllarda ürettiği Nana heykellerinin temelini oluşturmuştur. Bu makalede öncelikle Niki de Saint Phalle’in kısa yaşam öyküsü daha sonra ilk sanatsal üretimleri ve Nana heykellerinin incelenmesi yapılmaktadır. Böylece sanat tarihi içinde önemli bir yere sahip olan Niki de Saint Phalle’in, dünyanın çeşitli ülkelerinde kamusal alanda da yer alan Nana heykellerinin, sanatçının yaşam öyküsü ve içinde yaşadığı toplumsal konularla olan ilişkisi ortaya çıkmaktadır.

Keywords

Abstract

The subject of this article is the Nana sculptures of the sculptor, painter and performance artist Niki de Saint Phalle. Niki de Saint Phalle is known to have produced her works as a reaction to the social roles assigned to women in a male-dominant society. The main subject of Niki de Saint Phalle’s works, which are also influenced by her own life story, is women and women’s various social roles. The earlier paintings and assemblages of Niki de Saint Phalle lay the foundation of the Nana sculptures she produced in the 1960’s. In this article, first we take a brief look at the life story of Niki de Saint Phalle. Next, the first artistic works and Nana sculptures of Niki de Saint Phalle are examined. This way the relationships among Niki de Saint Phalle’s Nana sculptures, which are also situated in public areas in various countries, the artist’s life story and the societal issues of her time are revealed.

Keywords


 • Antmen, A. (2014), 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel yay., İstanbul.

 • Antmen, A. (2014), 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel yay., İstanbul.

 • BBC News Türkçe, “Domuzlar Körfezi Çıkartması: Mükemmel Fiyasko”, yyy, (15 Nisan 2011) 20 Mart 2019

 • Cantz, Hatje. (2016) ‘I’m A Fighter – Images of Women by Niki de Saint Phalle’, Museum Ostwall – Im Dortmunder U yay, Almanya.

 • Niki Charitable Art Foundation, “Niki de Saint Phalle – Life & Work”, yyy, Ocak 2019. http://nikidesaintphalle.org/

 • Museum Tinguely, “Jean Tinguely: life and work (1925-1991)”, yyy, Mart 2019. https://www.tinguely.ch./de.html

 • Moderna Museet, Stockholm Modern Sanatlar Müzesi, “Remembering She – A Cathedral”, Moderna Museet yay., (3 Mayıs 2018 – 10 Mart 2019) 25 Mart 2019.

 • The Guardian gazetesi, Rosa Parks, Yyy, (25 Ocak 2005) 25 Mart 2019.https://www.theguardian.com/news/2005/oct/25/guardianobituaries.usa

 • The Guardian gazetesi, “The Massacre that Paris denied” (Paris’in İnkâr Ettiği Katliam), (16 Ekim 2011) 25 Mart 2019.

 • Stanfort Üniversitesi – Martin Luther King Jr. Araştırma ve Eğitim Enstitüsü, “King Encyclopedia – Black Power”, yyy, Mart 2019

                                                                                                    
 • Article Statistics