FUTBOL SEYİRCİLERİNİN SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ (FUTBOL TARAFTARI ÖRNEĞİ)

Author:

Year-Number: 2019-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 288-299
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada futbol seyircilerinin siber zorbalık davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 futbol sezonu Türkiye Futbol Federasyonu süper ligde yer alan Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Ligde yer alan Elazığspor, 3. Ligde yer alan Adıyaman 1954 spor takımlarını destekleyen rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiş 612 futbol seyircisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, kişisel bilgi formu ve spor seyircilerine yönelik araştırmacı tarafından geliştirilen, Spor seyircilerinin siber zorbalık davranışları ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 13-17 yaş grubu seyircilerin zorbalık düzeylerinin diğer yaş grubundaki seyircilere göre yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet bakımından kadınların siber zorbalık puanlarının erkeklere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düşük olan seyircilerin yüksek olan seyircilere göre siber zorbalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bir taraftar derneğine üye olan seyircilerin olmayanlara göre siber zorbalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Seyircilerin maçları izleme sıklığı ve sosyal medya hesabına sahip olma durumlarına göre siber zorbalık düzeyleri arasında anlamlı yönde farklılıklar olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the bullying behaviors of football audience in terms of various variables. The population of there search was composed ofselected by random sampling method 612 Football audience who supported the teams Yeni Malatyaspor Turkish Super League, Elazığspor in Spor Toto 1. League and Adıyaman 1954 spor 3. League in 2018-2019 football season Necessary data for there search was gathered by using Demographic information form, Cyber bullying scale developed by the researcher. According to the results of this study, It was identifed that the level of cyber bullying among the 13-17 age group was higher than the other age group. In terms of the sex of the audience, womens' cyber bullying scores were lower than males. It was observed that the levels of cyber bullying of the audiences with low levels of education were higher than those with high levels of education. Further more, it was observed that there were significant differences between the cyber bullying levels according to the audience's frequency and having social media account.

Keywords