KARATE ANTRENÖRÜ YILMAZ DESTEGÜL’ÜN TÜRK YAZILI BASININDA SUNUMU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-15
Number of pages: 322-330
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan ihtiyaçları içerisinde önemli yer edinen spor olgusu yüzyıllardır birçok amaç için yapılmaktadır. Dünyada en çok uygulanan ve sevilen sosyal olgudur. Serbest zamanları değerlendirmek, sağlıklı kalmak, sosyalleşmek ve eğlenmek amaçlarıyla yapılmaktadır. Karate sporu, çok küçük yaşlardan itibaren yapılan bedensel, zihinsel ve sosyal birçok faydası bulunan bir spordur. Araştırmada, Cumhuriyet gazetesinde karate sporuna gönül vermiş Karate Antrenörü Yılmaz DESTEGÜL ile çıkan haberler fotoğraf unsurunun kullanılıp kullanılmadığına, yayımlandığı tarihe, sayfa numarasına ve başlığına göre ayrılarak, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The phenomenon of sport which has an important place in human needs has been made for many purposes for centuries. It is the most applied and popular social phenomenon in the world. It is aimed to evaluate free time, stay healthy, socialize and have fun. Karate sport is a sport that has many physical, mental and social benefits from a very young age. In the study, the news published with Karate Trainer Yılmaz DESTEGÜL who has devoted to karate sports in Cumhuriyet newspaper was analyzed by using content analysis method according to whether the photographic element was used or not, the date of publication, page number and title.

Keywords