SİYASAL DAVRANIŞ: SİYASAL KATILIMA GİDEN YOL

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 704-719
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar bireysel olarak veya toplumsal bir yapı içinde, kendilerini etkileyen olaylara karşı tepki verirler. Tepkilerin türü, boyutu ve şekli bireyin cinsiyetine, yaşına, yaşadığı yere, mesleğine, toplum yapısı gibi birçok değişkene göre farklılaşabilmektedir. Bu temel değişkenlerle birlikte istekler, beklentiler ve fikirler de tepkisel davranışları etkileyebilmektedir. Siyasal davranışlar ise tüm davranışlar içinde belli bir kısmı oluşturur. Bireyin ve toplumun gerçekleştirdiği bu genel davranışlar içinde siyasi olaylara karşı geliştirdiği tutum ve davranışlar siyasal davranışları oluşturmaktadır. Siyasal davranışların analiz edilebilmesi daha sonra meydana gelebilecek siyasi olaylara karşı gösterilebilecek siyasi davranışların bilinebilmesi, başka davranışlarla karşılaştırılabilmesi ve farklı ülkelerin siyasi davranışların incelenebilmesi için önemlidir. Siyasal davranış incelemeleri siyasal toplumsallaşmanın hangi oranda gerçekleştiğinin anlaşılabilmesi ve siyasi kültürün siyasi sistemi hangi sınırlar içine aldığının bilinebilmesi açısından önemlidir. Kişisel özellikler, beklentiler ve içinde yaşanılan toplumun dışında küresel yapıda meydana gelen değişikliklerde siyasal davranışı etkileyebilmektedir. Modernleşme, sanayileşme, uluslararası rekabet, kitle iletişim araçları, göç, savaş gibi unsurlar siyasal davranış incelemelerinin araştırma alanına girmektedir. Bu çalışma ile siyasal davranışın oluşumu, gelişimi ve siyasal davranışın değişimini etkileyen unsurlar konusunda bir literatür çalışması yapılmıştır. Genel olarak bireysel ve toplumsal olarak siyasal davranışlar farklı siyasi olaylara karşısında değişebilmektedir. Siyasal davranışın ortaya çıktığı en önemli eylem ise siyasal katılım olmaktadır.

Keywords

Abstract

Humans tend to respond to events which affected them personal or social aspects. The characteristic aspects of this kind of reactions could depend on different variants like sex and age of the person, dimension and shape of habitat, profession variables of affected person or group. As an addition to significant variables as described above, personal requests, expectations, and ideas of the influenced target could affect the dimension of reactions in social life. Currently, political behaviors founded on as a specific part of this kind of social behaviors. General behaviors acted by persons and public are embodied with atittudes and political behaviors. Analyses of political behaviors are essential for the understanding of possible reactions against to political events which could be actualized in the future and to make a comparison for behaviors and examination of behaviors which originate on different cultural structures. Examinations of political behaviors are essential too understanding to the degree of political socialization and determination of the boundaries of the political culture of the political system of habitat. Political behaviors are open to influence by not only personal characteristics and expectations but also changings of global socio-political structures. Modernization, ındustrilization, international competition, mass media, migration, and wars are the main problematics of political behavior researches in the academic fields. One of the main aims of this study is to constitute a literature study based on foundations and developmental components of political behavior and the factors affecting to change of political behavior.

Keywords