TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI TASNİFİNDE KULLANILAN BAZI TERİMLER ÜZERİNE

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 736-744
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Son zamanlarda Türkçe söz varlığına ilişkin akademik çalışmalar yaygınlık kazanmış durumdadır. Bu çalışmaların önemli konularından biri de söz varlığının tasnifidir. Yapılan tasniflerde gerek terimlendirme gerekse örneklendirmelerde ciddi bir karmaşanın olduğu gözlenmektedir. Aynı terimin araştırmacılarca farklı manalarda kullanılması, aynı örneklerin araştırmacıdan araştırmacıya farklı söz sınıflarında gösterilmesi karmaşanın başlıca sebeplerindendir. Söz konusu karmaşanın, konunun öğrenim ve öğretimini olumsuz yönde etkilediği/etkileyeceği açıktır. Bu çalışmada Türkçe söz varlığı tasniflerinde kullanılan deyim, atasözü, ilişki sözleri (kalıp sözler) ve kalıplaşmış söz(ler) terimlerinin sorunlu yanlarına değinilmiş, özellikle kalıp söz ve kalıplaşmış söz terimlerinin kullanım anlamları üzerinde durularak bu konuda bir öneride bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Abstract Academic studies on Turkish vocabulary have recently become widespread. One of the important subjects of such studies has been the classification of the vocabulary. A serious confusion is observed in both nomenclatures and exemplifications in the classifications being done. The use of the same term by researchers to mean different things, and different researchers’ giving the same examples in different vocabulary classes are some of the main causes of the confusion. It is clear that this confusion adversely affects/will affect the learning and teaching of the subject. In this study, some of the problematic terms used in the classification of Turkish vocabulary were addressed, and a proposal was made on this subject by focusing on the meanings of the term “formulaic/stereotyped phrase.”

Keywords