DEĞİŞEN SOSYAL HİZMET ALGISI BAĞLAMINDA HASTA HAKLARI

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 745-752
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hasta hakları son yıllarda sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle paralel olarak gelişme göstermektedir. Sağlık kuruluşları arasında rekabetin artması hastaların memnuniyet durumlarına önem verilmesini sağlamıştır. Hastalık, bireyin psikososyal ve fiziksel işlevselliğini azaltan veya yok eden bir durumdur. Hastalık durumunda kişiler sağlıklı iletişim kuramayabilir ve sağlık çalışanlarıyla çeşitli sorunlar yaşayabilir. Hasta hakları uluslararası ve ulusal mevzuat ile teminat altına alınan, tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla bir sağlık kuruluşuna başvuran kişinin o sağlık kuruluşunda kendisine verilen tüm hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamalardır. Hasta hakları sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanları arasında son yıllarda gelişme gösterse de zaman içerisinde oldukça önem kazanmıştır. Bu yazının amacı temel hakların içinden sıyrılarak kendine yeni bir yer edinen hasta haklarının gelişimini ve sosyal hizmet mesleği açısından ele almaktır.

Keywords

Abstract

Patient rights have been developing in parallel with the development of health services in recent years. Increased competition among health institutions has given importance to the satisfaction status of patients. Disease is a condition that reduces or destroys an individual's psychosocial and physical functioning. In case of illness, people may not be able to communicate well and may experience various problems with healthcare workers. Patient rights are the practices that are guaranteed by the international and national legislation, for the protection of the rights of the person requesting medical assistance and applying for this purpose to a health institution within the entire service process given to him / her in that health institution. Although patient rights have improved in recent years among the application areas of the social work profession, they have gained importance over time. The aim of this paper is to discuss the development of patient rights and social work profession, which has gained a new place by breaking out of basic rights.

Keywords