YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN ULUSLARARASI PAZARLAMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 770-780
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme, teknolojinin inanılmaz boyutlardaki gelişimi ve rekabetin artmasının oluşturduğu etkiler iş ortamının hızlı bir şekilde değişimine neden olmuştur. Bu değişimler ticari hayatta yeni yaklaşımların ortaya konulması gerekliliği konusunda yöneticileri baskı altında tutmaktadır. İşletmelerin en büyük amacı ticari mallar ve hizmetler üretip bunları dünya pazarlarına hızlı bir şekilde ulaştırarak kar elde etmektir. Teknolojinin artması ve üretim teknolojilerindeki gelişim sayesinde artan üretim miktarları, rekabeti ileri seviyelere taşıması sebebi ile firmalar müşteri memnuniyeti kavramı üzerine odaklanmışlardır. Böyle bir rekabet ortamında üretilen malların hızlı bir şekilde müşterilere sunulması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla işletmelerimizin rekabet edebilirlik düzeylerini arttırmak amacı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 2014 yılında çıkarmış olduğu ve dünyada yaklaşık 106 devlette uygulanan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, ürettiği ürünleri hızlı bir şekilde uluslararası pazarlara ulaştırmak isteyen firmalara önemli fırsatlar sunmaktadır. Belirli kriterlere sahip olan, gerek bilgi ve belgelerini gerekse eşyaların ve çalışanlarının güvenliğini sağlayan, belirli düzeyde mali yeterliliğe sahip olan firmalara verilen bu statü ile gümrük işlemlerinin daha hızlı yapılması imkânı sağlanmıştır. Bu düzenleme ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almaya hak kazanan işletmeler, ürettikleri mallar için gerekli olan hammaddeleri hızlı bir şekilde sağlamaları ve üretilen malların hızlı bir şekilde dünya pazarlarına girişlerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca bu statüye sahip olan firmaların lojistik maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

The effects of globalization, the incredible growth of technology, and increased competition have led to a rapid change in the business environment. These changes force managers to stress the necessity of introducing new approaches in business life. The biggest goal of the firms is to generate profits by producing the greatest commercial commodities and services of enterprises and delivering them to world markets quickly. Because of the increase in technology and the improvement in production technologies, firms are focusing on the concept of customer satisfaction because of the increased production volume. In such a competitive environment, it is of great importance that goods produced are presented to customers quickly. For this purpose, the aim of increasing the competitiveness of our enterprises and the Ministry of Customs and Trade in 2014, and Authorized Economic Operator (AEO), which is applied in some 106 countries in the world, offers important opportunities to the firm who want to quickly reach the international markets. With this arrangement, the firms which have Authorized Economic Operator import the raw materials required for the goods rapidly and the goods they produce can be quickly entered into the world markets. It is also aimed to reduce the logistics costs of firms with this status.

Keywords