ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA YAPAY ZEKÂ VE PAZARLAMANIN GELECEĞİ

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 781-799
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Sanayi Devrimleri ışığında Endüstri 4.0 kavramı ele alınmış ve bu devrimlerle yaşanan teknolojik gelişmelerin etkisine kısaca değinilmiştir. Endüstri 4.0 ile gelen teknolojik yenilik ve gelişmelerin ortaya çıkardığı en önemli konularından birisi yapay zekâdır. Günümüz teknolojisi olan yapay zekâ kavramının pazarlama alanında uygulanmasına, müşteri ve işletmelere etkileri üzerinde durulmuştur. Yapay zekâ teknolojisinin şimdiye kadar pazarlama alanında nasıl uygulandığına ve gelecekte ne şekilde kullanılacağına dair bilgilere yer verilmiştir. Yapılan çalışma; Dördüncü Sanayi Devrimine kadar yaşanan teknolojik gelişmeler ile beraber yapay zekânın ortaya çıkışı, gelişimi ve yapay zekânın pazarlama alanında uygulamalarını göstermek ve pazarlama alanına etkisini, işletmelere ve müşterilere sağladığı faydaları inceleme amacı gütmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, in the light of Industrial Revolutions the Industry 4.0 has been covered and technological advances regarding these revolutions have been shortly mentioned. The Artificial Intelligence is one of the most significant subjects that was discovered with the technological innovations of Industry 4.0. It is given point to the effects of Artificial Intelligence on business enterprises, customers and the application in the marketing field. The informations are given about how the artificial intelligence Technologies applied in the marketing field and how it will be used in the future. The purposes of this study are to observe and analyse the invention and development of the Artificial Intelligence which came along with technological innovations of Industry 4.0, the applications of AI in the marketing field, the effects and impacts on the businesses and the benefits it provides to the customers.

Keywords