Fitoterapinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Kullanımı

Author:

Year-Number: 2019-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 767-769
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları insanlık tarihi kadar eskidir. Bu uygulamalar çeşitli hastalıkların önlenmesinde, tanısında ve tedavisinde kullanılmaktadır. Günümüzde, Türkiye'de geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp ile uygulamaları, kurumsal seviyede tanımlanarak, Sağlık Bakanlığı tarafından 27.10.2014 tarihinde 29158 sayılı olarak Resmi Gazete'de “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği” olarak yayınlanan düzenlemeler ile resmileştirilmiştir. Yayınlanan bu yönetmelikte bahsedilen tedavi yöntemleri; Akupunktur, Apiterapi, Fitoterapi, Hipnoz, Sülük tedavisi, Homeopati, Kayropraktik tedavisi, Kupa tedavisi, Larva tedavisi, Mezoterapi, Proloterapi, Osteopati, Ozon terapisi, Refleksoloji ve Müzik terapisidir. Bu çalışmada ise fitoterapi üzerine orijinal araştırmalar verilmiştir.

Keywords

Abstract

Traditional, complementary and alternative medicine practices are as old as human history. These applications are used in the prevention, diagnosis and treatment of various diseases. Nowadays, traditional in Turkey, with complementary and alternative medicine practices, defining the corporate level, by the Ministry of Health on the date 27.10.2014 in the Official Gazette (29158) "Traditional and Complementary Medicine Regulation" was formalized with the published regulations. The treatment methods mentioned in this published regulation; Acupuncture, Apitherapy, Phytotherapy, Hypnosis, Leech therapy, Homeopathy, Chiropractic therapy, Cup therapy, Larval therapy, Mesotherapy, Prolotherapy, Osteopathy, Ozone therapy, Reflexology and Music therapy. In this study, original researches about the effects of phytotherapy have been given.

Keywords