KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2019-19
Number of pages: 812-831
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternetin tüm dünyaya yayılması ile beraber, toplumların yapısı ve bireylerin gündelik yaşam pratikleri içerisinde internete ilişkin teknolojiler ve web uygulamaları etkin bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet ağlarının ulaşabildiği her alanda kullanıcılar gündemi takip edebilmekte, ticari işlemleri ile ilgilenebilmekte ve kendilerini oyalayacak uygulamalara ulaşabilmektedir. Bireyler günlük işlerini web aracılığı ile gerçekleştirebildiği için internetin ve sosyal medyanın araştırılması gerekmektedir. Dünya çapında son dönemde devasa kitlelere ulaşan sosyal medya, bireylerin birtakım gereksinimlerini karşılamak için alternatif bir doyum kaynağı oluşturmaktadır. Nitekim bu çalışma temelde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya araçlarından elde ettikleri doyumları ölçümlemeye çalışmıştır. Bu anlamda Elihu Katz’ın öncülüğünde gelişen “Kullanımlar ve Doyumlar” yaklaşımının varsayımları kabul edilerek anket veri toplama yöntemi ile bazı bulgular elde edilmiştir. Bu çalışma sosyal medya kullanımına yönlendiren motivasyonlar ve bu kullanımdan elde edilen doyumlar konusunda karşılaştırılabilir veriler ortaya koymuştur. Bireylerin sosyal medya kullanımından elde ettiği 6 doyum ve motivasyon(faktör) tespit edilmiştir. Bu faktörler; sosyal kaçış, bilgilenme, boş zaman/eğlence, gözetim ve ifade, ekonomik fayda ve sosyal etkileşim şeklinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca bireylerin internet kullanım sıklığı, sosyal medya kullanım tecrübesi, kullanıcıların yetiştikleri coğrafya ve cinsiyet gibi değişkenlerin sosyal medya kullanımından elde edilen doyumlar noktasında farklılaşmalara sebep olduğunu tespit etmiştir. Bireylerin kullandıkları sosyal medya araçlarının da yine elde ettikleri doyumlar noktasında farklılaşmalara sebep olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

With the spread of the Internet all over the world, internet-related technologies and web applications are seen as an effective tools within the structure of societies and daily life practices of individuals. Users can follow the agenda, take care of their commercial transactions and access applications to keep them entertained in all areas where internet networks are accessible. Since individuals can do their daily work via the web, it is necessary to investigate the internet and social media. Social media, which has recently reached huge masses around the world, is an alternative source of satisfaction to meet the needs of individuals. As a matter of fact, this study basically tried to measure the satisfaction of the students of the Faculty of Theology of Istanbul University from social media tools. In this sense, the assumptions of the “Uses and Gratifications” approach which is developed under the leadership of Elihu Katz were accepted and some findings were obtained by survey data collection method. This study has showed comparable data about the motivations leading to the use of social media and the gratifications obtained from this use. 6 gratifiction and motivation (factors) obtained from individuals using social media were determined. These factors are listed as follow; social escape, information, spare time/entertainment, surveillance and expression, economical benefit, and social interaction. In addition, it was found that variables such as frequency of internet usage of individuals, experience of social media usage, the geographical region that where they grew up and their gender caused differences in the satisfaction level obtained from social media usage. It was also determined that social media tools used by individuals cause differentiation in terms of their satisfaction.

Keywords