SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE GELENEKSEL ve KATILIM BANKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2006-2018 DÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 981-992
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal sistemin temeli niteliğindeki bankacılık sektörü, fon fazlalarının üretken yatırımlara dönüşmesini sağlaması açısından hızlı ekonomik büyüme ve gelişmenin önemli bir parçası konumundadır. Bankaların bir ekonomideki asıl işlevi, tasarrufların yatırımlara dönüşmesini sağlamaktır. Bankacılık sektörü, tasarruf sahiplerinin fon fazlalarını toplayarak fon açığı bulunan yatırımcılara aktarır. Ancak farklı türlerde organize olmuş bankalar bu işlevi yerine getirirken farklı yöntemler kullanırlar. Geleneksel bankacılık olarak da isimlendirilen mevduat bankaları tasarrufçuların fonlarını mevduat olarak toplayıp krediye dönüştürürken, katılım bankaları hem fon toplama hem de fon kullandırma noktasında geleneksel bankalardan ayrılırlar. Katılım bankaları kâr ve/veya zarara katılma esasına göre fon toplamakta ve risk paylaşımını öngörmektedir. Özellikle son dönemlerde oldukça popüler olan katılım bankaları, fonların faizsiz yöntemlerle toplanması ve bu fonların fon ihtiyacı olanlara yine faizsiz yöntemlerle kullandırılması amacıyla kurulmuşlardır. Bu açıdan katılım bankaları, bazı kesimlerin faize olan hassasiyeti nedeniyle ekonomiye aktarılmayan fonların para piyasalarına çekilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışma; 2006-2018 dönemi için geleneksel bankalarla katılım bankalarının performanslarını çeşitli göstergeler yardımıyla karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada, katılım bankacılığının tanımı, önemi ve gelişimi üzerinde durulmuş, geleneksel bankalar ile katılım bankalarının performansları seçilmiş bazı göstergeler yardımıyla karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

The banking sector, which is the basis of the financial system, is an important part of the rapid economic growth and development in terms of enabling the surpluses to turn into productive investments. The main function of banks in an economy is to ensure that savings are transformed into investments. The banking sector collects fund surpluses of savings holders and transfers to fund investors. However, different types of organized banks use different methods in performing this function. While deposit banks, also called traditional banking, collect savings funds and convert them into loans, participation banks separate from traditional banks both in fund collection and fund allocation. Participation banks collect funds on a profit and / or loss sharing basis and foresee risk sharing. Participation banks, which have been very popular in recent years, have been established with the aim of collecting funds by interest-free methods and lending these funds to those in need of interest by interest-free methods. In this respect, participation banks play an important role in attracting funds that are not transferred to the economy due to the sensitivity of some sectors to interest rates. This study aims to compare the performance of traditional banks and participation banks with various indicators for the period 2006-2018. For this purpose in this study, the definition, importance and development of participation banking are explained. Also the performances of traditional banks and participation banks were compared and interpreted with the help of selected indicators

Keywords