LİDERLİKTE YETKİNLİK MODELİ: GÖK KUBBESİNDEKİ LİDERLER ve DUYGUSAL ZEKÂ

Author :  

Year-Number: 2020-23
Language : null
Konu :
Number of pages: 236-251
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yillarda örgütsel davranış alanında yapılan araştırma bulguları liderlik ve duygusal zekâ arasında ilişki bulunduğunu ortaya koymaya baslamistir. Lider ve liderlik kavramları yıllardir üzerine cok fazla tartismalar bulunan kavramlar iken duygusal zekâ kavrami göreceli olarak oldukça yenidir. Günümüz rekabetçi iş dunyasinda beşeri sermayenin oneminin artisiyla birlikte insani odaklı olmanin oneminin eskiye nazaran onemli olcude artış göstermesi etkili liderlerin varlıgını daha da önemli kilmistir. İşletmelerde liderlerin ne duzeyde çalışanlar üzerinde etkili olduğu ise çalısanların liderlerin etkili olup olmadığına iliskin algilarindan gecmektedir. Yazında yapılan calismalar, liderlikte yuksek duzeyde etkili olan liderlerin duygusal zekâlarının oldukca yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bulgunun geçerliğini ortaya koyan cok sayıda calisma bulunmaktadir. Öz-farkındaliğı yüksek, kendini ayarlayan, motivasyonu yuksek, etkin iletisim kurabilen ve sosyal becerilerini geliştirme yonunde davranış geliştiren liderlerin çalışanlar üzerinde daha fazla etkili ve çalisanlari etkileyerek organizasyonel amac ve hedeflere ulastirmada daha basarili oldugu artik kabul görmeye başlamıstır. Liderlik, duygusal zekâ ve bu iki kavram arasındaki ilişkinin ele alındığı bu çalısmada, etkili liderlik için duygusal zekâ konusuna dikkat çekilmeye çalışılmıstır. Buna ek olarak, duygusal zekâ düzeyi yüksek liderlerin önemine değinilerek birtakım öneriler sunulmustur.

Keywords

Abstract

In recent years, research findings in the field of organizational behaviour have begun to reveal a relationship between leadership and emotional intelligence. While the concepts of leaders and leadership ha been debated for years, the concept of emotional intelligence is relativedly new. In today's competitive business world, the fact that the importance of being human-oriented with the increase of the precepts of the human capital has increased significantly compared to the old has made the existence of effective leaders even more important. The extent to which leaders are influential on employees is based on the perception of the effectiveness of the leaders of the employees. Studies conducted in the literature show that the emotional intelligence of leaders who are highly effective in leadership is quite high. There are many studies that reveal the validity of this finding. It is now becoming clear that leaders who are self-aware, self-adjusting, motivated, able to communicate effectively and develop behaviour toward social skills are more effective on employees and in reaching organizational goals and targets by influencing employees. Emotional intelligence was tried to be emphasized for effective leadership in study which deals with leadership, emotional intelligence and the relationship between these two concepts. In addition, some suggestions were presented as highlighting the importance of leaders with high levels of emotional intelligence.

Keywords


 • Abbott, A. & Banerji, K. (2003) Strategic flexibility and firm performance: the case of US based

 • Abbott, A. & Banerji, K. (2003) Strategic flexibility and firm performance: the case of US based transnational corporations. Global Journal of Flexible Systems Management, 4(1/2), 1.

 • Altindag, E., & Kosedagi, Y. (2015). The Relationship Between Emotional Intelligence of Managers,Innovative Corporate Culture and Employee Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 270–282. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.367

 • Ashkanasy, N., & Daus, C. (2005). Rumors of the death of emotional intelligence in organizational behavior are greatly exaggerated. Journal of Organizational Behavior, 26, 441–452.

 • Bar-On, R. (1997). The Bar-On Emotional Quotient İnventory (EQi): A Test of Emotional İntelligence. Toronto, Canada: Multi-Health Systems.

 • Bar-On, R. (2001). Emotional intelligence and self-actualization. İn J. Ciarrochi, J. P. Forgas, & J. D.Mayer (Eds.), Emotional intelligence in everyday life (pp. 82–97). Philadelphia: Taylor and Francis.Boon Koh, C. & O’Higgins, E. (2018). Relationships between emotional intelligence, perceived and actual leadership effectiveness in the military context. Military Psychology, 30(1): 27-42.

 • Brown, F. W., Bryant, S. E., & Reilly, M. D. (2006). Does emotional intelligence – as measured bythe EQİ – influence transformational leadership and/or desirable outcomes? Leadership and Organization Development Journal, 27, 330–351.

 • Chan, D.W. (2006), “Emotional intelligence and components of burnout among Chinese secondaryschool teachers in Hong Kong”, Teaching and Teacher Education, Vol. 22 No. 8, pp. 1042-1054.

 • Chatterjee, A., & Kulakli, A. (2015). An Empirical Investigation of the Relationship BetweenEmotional Intelligence, Transactional and Transformational Leadership Styles in Banking Sector.Procedia - Social and Behavioral Sciences, 210, 291–300. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.369

 • Chen, S. C. & Chen, C. F. (2018). Antecedents and consequences of nurses’ burnout: leadership effectiveness and emotional intelligence as moderators. Management Decision, 56(4), 777-792.

 • Ciarrochi, J., & Mayer, J. D. (Eds.). (2007). Applying emotional intelligence: A practitioner's guide. New York: Psychology Press.

 • Côté, S., & Miners, C. T. H. (2006). Emotional intelligence, cognitive intelligence, and job performance. Administrative Science Quarterly, 51,1−28.

 • Côté, S., 2014. Emotional intelligence in organizations? Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav. 1 (1), 459–488.

 • Cronin Jr., J.J., Taylor, S.A., 1992. Measuring service quality: a reexamination and extension. J. Mark., 55–68.

 • Cummings, G.G., MacGregor, T., Davey,M., Lee, H.,Wong, C.A., Lo, E.,Mulse,M. and Stafford, E.(2010), “Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: a systematic review”, İnternational Journal of Nurse Study, Vol. 47 No. 3, pp. 365-385.

 • Darvishmotevali, M., Altinay, L., & De Vita, G. (2018). Emotional intelligence and creativeperformance: Looking through the lens of environmental uncertainty and cultural intelligence.International Journal of Hospitality Management, 73(January), 44–54. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.01.014.

 • Desai, D. & Srivastava, M. (2017). Emotional intelligence - the moderator of leadership styles and performance. NMİMS Management Review, 33, 35-56.

 • Di Meglio, F. (2013, May 15). Want an MBA from Yale? You're going to need emotionalintelligencehttps://www.bloomberg.com/news/articles/2013-05-15/want-an- mba-from-yale-youre- going-to-need-emotional-intelligence (Retrieved9/15/17).

 • Emery, C. (2012). Uncovering the role of emotional abilities in leadership emergence. A longitudinalanalysis of leadership networks. Social Net- works, 34, 429–437. doi:10.1016/j.socnet.2012.02.001.Fahr, C. I. C.C., Seo, M.-G., & Tesluk, P. E. (2012). Emotional intelligence, teamwork effectiveness,and job performance: The moderating role of job context. Journal of Applied Psychology, 97, 890– 900. doi:10.1037/ a0027377.

 • Fineman, S. (2004). Getting the measure of emotion—and the cautionary tale of emotionalintelligence. Human Relations; Studies Towards the İntegration of the Social Sciences, 57, 719–740.Føllesdal, H., & Hagtandt, K. (2013). Does emotional intelligence as ability predict transformationalleadership? A multilevel approach. The Lead- ership Quarterly, 24, 747–762. doi:10.1016/j.leaqua.2013.07.004

 • Gardenschwartz, L., Cherbosque, J., & Rowe, A. (2010). Emotional intelligence and diaversity: Amodel for differences in the workplace. Journal of Psychological İs- sues in Organizational Culture, 1,74–84.

 • George, J. M. (2000). Emotions and leadership: The role of emotional intelligence. Human Relations, 53, 1027–1055.

 • Goffee, R. & Jones, G. (2011). Insanlar Liderliginize Ne Diye Gerek Duysun. Icinde. Liderlik. Liderlik (s. 107-132), Melis İnan (Ceviren), Istanbul: Optimist Yayinlari.

 • Goleman, D. (2011). Lideri Lider Yapan Nedir. Icinde. Liderlik (s. 7-34), Melis Inan (Ceviren),Istanbul: Optimist Yayinlari.Goleman, D. (Ed.). (1995). Emotional intelligence. New York: Bantam.

 • Goleman, D. (Ed.). (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books.

 • Gounelle, L. (2010). Tanri Daima Tebdil-i Kiyafet Gezer. Isik Erguden (Ceviren), Istanbul: Pegasus Yayinlari.

 • Gurbuz, S. & Ayhan, O. (2017). Lidere Yakin Olmanin Dayanilmaz Hafifligi: Lider-Uye Etkilesimi,Gorev Performansi, Tecrube and Terfi Edebilirlik Arasindaki Iliskilerin Testi. Turk Psikoloji Dergisi, 32(80), 1-19.

 • Hofstede, G. (2001). Culture’s consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

 • Humphrey, R. H. (2002). The many faces of emotional leadership. The Leadership Quarterly, 13(5), 493–504.

 • Joseph, D.L., Newman, D.A., 2010. Emotional intelligence: an integrative meta-analysis and cascading model. J. Appl. Psychol. 95 (1), 54–78.

 • Kellett, J. B., Humphrey, R. H., & Sleeth, R. G. (2006). Empathy and the emergence of task and relations leaders. The Leadership Quarterly, 17, 146–162.

 • Koh, C. B. & Icon & O’Higgins, E. (2018). Relationships between emotional intelligence, perceived and actual leadership effectiveness in the military context. Military Psychology, 30(1), 27-42.

 • Kotter, J. P. (2011). Liderler Gercekte Ne Yapar. Icinde, Liderlik (s. 53-76), Melis Inan (Ceviren),Lin, Y. C., Chen, A. S. Y., & Song, Y. C. (2012). Does your intelligence help to survive in a foreignjungle?: The effects of cultural intelligence and emotional intelligence on cross-cultural adjustment. International Journal of İntercultural Relations, 36, 541–552.

 • Liu, Y., & Perrewé, P. L. (2005). The role of emotion in employee counterproductive work behavior:İntegrating the psychoevolutionary and constructivist perspective. İn C. E. J. Härtel, W. J. Zerbe, &N. M. Ashkanasy (Eds.), Emotions in organizational behavior (pp. 67–86). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

 • Locke, E. A. (2005). Why emotional intelligence is an invalid concept. Journal of Organizational Behavior, 26, 425−431.

 • Loerakker, B., & van Winden, F. (2017). Emotional Leadership in an İntergroup Conflict GameExperiment. Journal of Economic Psychology, 63, 143–167. https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.03.009

 • Lopes, P.N., Grewal, D., Kadis, J., Gall, M., Salovey, P., 2006. “Evidence that emotional intelligenceis related to job performance and affect and attitudes at work’’. Psicothema 18 (Suppl), 132–138.

 • Mattingly, V., & Kraiger, K. (2018). Can emotional intelligence be trained? A meta-analyticalinvestigation. Human Resource Management Review, (December 2017), 0–1. https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.03.002.

 • Mayer, J. D., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, 433– 442.

 • Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? İn P. Salovey & D. J. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence (pp. 3–31). New York: Basic Books.

 • Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2000). Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. İntelligence, 27, 267–298.

 • Mayer, J. D., Roberts, R. D., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 59, 507−536.

 • Mayer, J. D., Roberts, R., & Barsade, S. G. (2008). Human abilities: Emotional intelligence. Annual Review of Psychology, 59, 507–536. doi:10,1146/annurev. psych.59.103006.093646

 • Miao, C., Humphrey, R. H., & Qian, S. (2018). A cross-cultural meta-analysis of how leaderemotional intelligence influences subordinate task performance and organizational citizenshipbehavior. Journal of World Business, 53(4), 463–474. https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.01.003

 • Miners, C. T. H., Côté, S., & Lievens, F. (2018). Assessing the Validity of Emotional İntelligence Measures. Emotion Review, 10(1), 87–95. https://doi.org/10.1177/1754073917693688.

 • Miners, C. T. H., Côté, S., & Lievens, F. (2018). Assessing the Validity of Emotional Intelligence Mittal, E. V., & Sindhu, E. (2012). Emotional Intelligence & Leadership, 12(16).

 • Muyia, H. M., & Kacirek, K. (2009). An empirical study of a leadership development trainingprogram and its impact on emotional intelligence quotient (EQ) scores. Advances in Developing Human Resources, 11, 703–718.

 • Nafukho, F. M., & Muyia, M. A. H. (2014). Emotional intelligence and its critical role in developinghuman resources. In N. E. Chalofsky, T. S. Rocco, & M. L. Morris (Eds.). Handbook of Human Resources Development (pp. 623–640). Hoboken, NJ: Wiley.

 • Nooryan, K., Gasparyan, K., Sharif, F. and Zoladl, M. (2012), “Controlling anxiety in physicians andnurses working in intensive care units using emotional intelligence items as an anxiety management tool in İran”, İnternational Journal of General Medicine, Vol. 5, pp. 5-10.

 • O’Boyle, E. H., Humphrey, R. H., Pollack, J. M., Hawver, T. H., & Story, P. A. (2011). The relationbetween emotional intelligence and job performance: A meta-analysis. Journal of Organizational Behavior, 32, 788–818.

 • Ovans, A. (2015). How Emotional Intelligence Became a Key Leadership Skill. Harvard BusinessReview. [Online]. Available from: https://hbr.org/2015/04/how-emotional-intelligence-became-a- key-leadership- skill.

 • Pastor, I. (2014). Leadership and Emotional Intelligence: The Effect on Performance and Attitude.Procedia Economics and Finance, 15(14), 985–992. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00658-3Prentice, C. (2016). Leveraging employee emotional intelligence in casino profitability. Journal ofRetailing and Consumer Services, 33, 127–134. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.08.011.

 • Pyc, L.S., Meltzer, D.P. and Liu, C. (2017), “Ineffective leadership and employees' negativeoutcomes: The mediating effect of anxiety and depression”, International Journal of Stress Management, Vol. 24 No. 2, pp. 196-215.

 • Rajah, R., Song, Z., & Arandy, R. D. (2011). Emotionality and leadership: Taking stock of the pastdecade of research. Leadership Quarterly, 22(6), 1107–1119. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2011.09.006

 • Rank, J., Nelson, N.E., Allen, T.D. and Xu, X. (2009), “Leadership predictors of innovation and taskperformance: subordinates’ self-esteem and self-presentation as moderators”, Journal of Occupational and Organizational Psychology, Vol. 81 No. 3, pp. 465-489.

 • Rezaeian, A. (2007). Principles of organization and management. 10th Ed. Tehran: SAMT Publication.

 • Romanelli, F., Cain, J.,&Smith, K.M. (2006). Emotional intelligence as a predictor of academic and/or professional success. American Journal of Pharmaceutical Education, 70,1–10.

 • Rosete, D., & Ciarrochi, J. (2005). Emotional intelligence and its relationship to workplaceperformance outcomes of leadership effectiveness. Leadership & Orga- nization Development Journal, 26, 388–399.

 • Rubin, R. S., Munz, D. C., & Bommer, W. H. (2005). Leading from within: The effects of emotionrecognition and personality on transformational leadership behavior. Academy of Management Journal, 48, 845–858. doi:10.5465/AMJ.2005.18803926

 • Salovey, P., & Grewal, D. (2005). The science of emotional intelligence. Current Directions in Psychological Science, 14, 281–285.

 • Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185–211.

 • Schutte, N. S., Malouff, J. M., & Thorsteinsson, E. B. (2013). Increasing emotional intelligencethrough training: Current status and future directions. The İnternational Journal of Emotional Education, 5,56–72.

 • Sin J.L.K., Yazdanifard R. (2014). The relationship between emotional intelligence, transformational leadership and organizational culture.

 • Slack, T. (1997). Understanding sport organizations: The application of organization theory. Champaign, IL: Human Kinetics.

 • Slaski, M., & Cartwright, S. (2003). Emotional intelligence training and its implications for stress, health and performance. Stress and Health, 19, 233–239.

 • Sosik, J. J., & Megerian, L. E. (1999). Understanding leader emotional intelligence and performance:The role of self–other agreement on transformational leadership perceptions. Group and Organization Management, 24, 367−390.

 • Spector, P. E., & Fox, S. (2002). An emotion-centered model of voluntary work behavior: Someparallels between counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Human Resource Management Review, 12, 269–292.

 • Sutton, R. I, & Rafaeli, A. (1988). Untangling the relationship between displayed emotions andorganizational sales: The case of convenience stores. The Academy of Management Journal, 32, 481– 487.

 • Sy, T., Tram, S., & O'Hara, L. A. (2006). Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance. Journal of Vocational Behavior, 68, 461–473.

 • van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. Scientometrics, 84(2), 523–538.

 • Van Rooy, et.al, & Viswesvaran, C. (2004). Emotional intelligence: A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behaviour, 65, 71−95.

 • Vesely, A. K., Saklofske, D. H., & Nordstokke, D. W. (2014). E training and pre-service teacher wellbeing. Personality and İndividual Differences, 65,81–85.

 • Wong, C. -S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13, 243–274.

                                                                                                    
 • Article Statistics