BASIN BÜLTENİ YAZMA UYGULAMALARI ÜZERİNDEN HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ İLETİŞİM YETKİNLİKLERİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2020-23
Number of pages: 219-235
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmalara göre kitle iletişim araçlarında yayınlanan haberlerin yaklaşık yüzde 60’ı basın bülteni kaynaklıdır. Ancak yine araştırmalara göre kitle iletişim araçlarında haber olarak yayınlanması amacıyla gönderilen basın bültenlerinin neredeyse sadece yüzde 10’u haber olarak değerlendirilmektedir. Bu veriler iyi basın bülteni yazmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada halkla ilişkilerde en çok kullanılan iletişim araçlarından basın bülteni yazma konusunda dikkat edilmesi gereken ilkelere yer verilmekte ve basın bülteni yazma uygulamaları üzerinden halkla ilişkiler öğrencilerinin mesleki iletişim yetkinlikleri irdelenmektedir. Çalışmada basın bülteni hakkında bilgi verilmekte, basın bültenlerinin haber olarak değerlendirilebilmesi için hangi niteliklere sahip olması gerektiği belirtilmektedir. Konuyla ilgili araştırmaların bulguları da basın bültenlerinin değerlendirilmesinde haber niteliği taşımaları ve haber yazım kurallarına uygun olmalarının önemini göstermektedir. Çalışmanın son bölümünde halkla ilişkiler öğrencilerin basın bülteni yazma uygulamalarında gözlenen sorunlar üzerinde durulmaktadır. Halkla ilişkiler öğrencilerinin basın bülteni yazmalarında gözlenen ve mesleki iletişim yetkinlikleriyle ilgili sorunlar şöyle sıralanmaktadır: Konuyu yanlış ve eksik anlama, gündemi, gelişmeleri izlememe, bilgiyi kullanmama, sorgulamama, kendi bakış açıları ya da duygularıyla değerlendirme, kaynağı belirtmeme, verilerin geçerliliğini sorgulamama, haber değerini ve hedef kitlenin ilgisini dikkate almama, çevreye ilgisizlik, araştırma ve öğrenmekten kaçınma, konuyu gerçekte olduğundan farklı anlatma, dilbilgisi ve haber yazım kurallarına özen göstermeme.

Keywords

Abstract

According to reasearches, only the 60 percent of the news that are being published in mass media are press bulletin rooted. Yet, again according to the researches, only about the 10 percent press bulletins that are sent in order to be published as news on massmedia are considered as news. These data prove the importance of writing good press bulletins. In this work, the principles that must be paid attention to when writing about press bulletin, one of the most used communication means in public relations is included and the professional communication competence of the public relation students through the execution of press bulletin writing is examined. This work is informative about press bulletin, and it states what qualities press bulletins must have to be considered as news. The discoveries of the researches on the subject also show the importance of press bulletins having news quality and complying with the news writing rules in the evaluation of press bulletins. In the last part of this study, the high incidence problems in public relation students’ press bulleting writing practices are stressed. The problems observed in public relations students' press release and their professional communication competencies are listed as followed: Understanding the subject incorrectly and incompletely, not followingthe agenda, developments, not using the information, not questioning, evaluating with their own perspectives or feelings, not stating the source, not questioning the validity of the data, ignoring the news value and the interest of the target audience, indifference to the environment, avoiding research and learning, not to pay attention to different narration, grammar and news writing rules.

Keywords