2019 MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ERZURUM YEREL BASINININ SİYASAL GÜNDEMİ

Author:

Year-Number: 2020-23
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 174-183
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yerel basın, sayısallaşma teknolojisi ile birlikte egemen medyanın yanında alternatif bir medya olma özelliği göstermiştir. Siyasal seçim süreçlerinde yerel basın, hem seçmenler için önemli bir bilgi kaynağı hem de siyasal kurumlar ve siyasal aktörleri için seçmenlere ulaşma imkânı sağlayan kitle iletişim aracıdır. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi, yerel bir unsuru barındırdığı için siyasi partiler genel seçimlere kıyasla daha fazla yerel basını bilgi verme aracı olarak görmüşlerdir. Bu kapsamda, bu araştırma mahalli idareler seçimi gibi yerel bir unsuru barındıran bir konuda yerel basın gündemini incelemeyi amaçlamaktadır. Yöntem: Bu çalışma kapsamında mahalli idareler seçimi süresi içerisinde yerel basının siyasal gündemi Erzurum ilinde günlük olarak yayınlanan Günebakış, Pusula, Milletin Sesi ve Yenigün gazeteleri örneğinde analiz edilmiştir. Çalışmada örneklem alınan dört yerel gazete içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda yerel gazetelerin gündeminde ’31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’ haberlerinin geniş bir yer bulduğu ve seçimlere bakış açılarının ise büyük bir çoğunlukta birbirine benzer yayın politikası içerisinde yayın yaptıkları sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The local press, along with the digitization technology, has been characterized as an alternative media alongside the dominant media. Local press is an important source of information for voters and a mass communication tool enabling political actors to reach out voters. Although the referendum on 31 March 2019 is for constitutional amendment, it is also considered as a political choice by political parties and voters. In this context, this study aims to examine the local press agenda on a subject that includes a local element such as the selection of local administrations. Method: In the context of this study, the political agenda of the local press during the Local administrations selection is examined through the cases of Yenigün, Pusula, Günışığı and Milletin Sesi newspapers that are published daily in Erzurum province Conclusion: As a result of the study, it was concluded that the ası31 March Local Administrations Choice büyük news appeared on the agenda of the local newspapers and that their point of view on the elections was published in a similar broadcast policy.

Keywords