“İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ MUHAREBE - SAVUNMA ALANINDA KULLANIMI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ETKİSİ”

Author:

Year-Number: 2020-24
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 340-345
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen gelişen ve küreselleşen dünya coğrafyasında, ülkelerin savaş, savunma ve güvenlik alanlarında ki aldığı tedbirlerde, değişime paralel her gün güncellenmektedir. Bilişim alanındaki teknolojik yenilikler, yapay zekâ ve robotik mühendislik konusunda son 8-10 yıl içindeki hızlı değişim, insansız sistemleri hayal ürünü olmaktan çıkarmış ve günümüz muharebe sahalarının içine sokmuştur. Bu bağlamda muharebe sahalarında alınan tedbirlerin en başında insan kaynaklı savaş ve savunma teknolojisi yerini insansız savaş aletlerine bırakmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde karada ve havada kullanılan çeşitli ihtiyaçlara karşılık veren insansız araçların üretimini arttırmıştır. Bu araçlar içerisinde öne çıkanlar ise insansız hava araçlarıdır (İHA). İnsan hayatının; gelişmiş dünya devletlerinde öncelikli hale gelmesi insansız araçlarının kullanımını daha da önemli hale getirmiştir. Bu kapsamda gerek savaş-savunma alanında, gerekse istihbarat ve bilgi toplama alanında insansız hava araçlarının kullanımı artmıştır. Dahası, insanlığın yüzyıllardır harp icra etme yöntemleri ve muharebe sahalarına yönelik algısı büyük bir dönüşümün eşiğindedir. Bu değişim küreselleşen dünyanın farklı bölgelerinde vuku bulmaktadır. Dünyada olan değişime, gelişmekte olan dünya ülkeleri arasında ilk sıralar da bulunan ülkemiz siyasi-askeri karar alıcılarla beraber savunma sanayi alanında insansız sistemler konusunda kayıtsız kalmamış, son yıllarda gelişim gözle görülür seviye de artmıştır. Türkiye’de insansız hava araçlarının modernizasyonu ve gelişimini zaruri kılan etkenlerin başında bulunduğu coğrafya en önemli faktördür. Bununla beraber bir sonraki atılım jeopolitik atılımın öncülüğünü yapma yolunda, bu öncülüğü bir fırsat olarak görmesidir. İnsansız hava araçlarının geliştirilmesi ve bu coğrafya da üreten ülkeler arasında bulunması, Türkiye’nin muharebe sahasında çok büyük avantaj elde etmesine imkân sağlayacaktır. Bunlarla beraber üretilen İHA ların, muharebe alanında ki kullanımına ek olarak; sınır kontrolü, kaçakçılık, keşif, taktik keşif ve gözetleme, özel operasyonlar ve psikolojik harekât, mayın arama ve imha, kimyasal biyolojik ve radyolojik tarama gibi faaliyetlerde de kullanım alanları mevcuttur. Bu mevcut imkanlara yönelik, insansız hava araçlarının Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilmesi ve diğer savunma sistemlerine entegre edilmesi sahada üstünlüğü sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

In a changing and globalizing world geography, war, defense and security measures change every day in parallel with this variability. With the technological innovations in the field of informatics, the rapid change in artificial intelligence and robotic engineering in the last 8-10 years has transformed unmanned systems from imagination and put into today's battlefields. In this context, man-made warfare and defense technology is being replaced by unmanned combat equipment at the forefront of the measures taken in combat areas. Thanks to the developing technology, the production of unmanned vehicles that meet various needs used on land and air has increased. The most prominent of these vehicles are unmanned aerial vehicles (UAV). Human life; The fact that it has become a priority in developed world states has made the use of unmanned vehicles even more important. In this context, the use of unmanned aerial vehicles has increased both in the field of war-defense and intelligence and information gathering. Moreover, mankind's perceptions of warfare methods and battlefields for centuries are on the verge of a great transformation. This change takes place in different parts of the globalizing world. Our country, which is in the place near the top among the developing world countries, has not been indifferent to the unmanned systems in the field of defense industry together with the political-military decision-makers and the development has increased in recent years. The geography where Turkey is located is the most important factor among the factors that make unmanned aerial vehicles essential to the modernization and development in Turkey. However, the next breakthrough is to see this leadership as an opportunity to pioneer the geopolitical breakthrough. The development of unmanned aerial vehicles and the presence among producing countries in this region will make it possible to obtain a great advantage in the battlefields to Turkey. In addition to the use of UAVs in combat field; border control, smuggling, reconnaissance, tactical reconnaissance and surveillance, special operations and psychological operations, mine search and destruction, chemical biological and radiological screening activities are also used. The inclusion of unmanned aerial vehicles in the inventory of the Turkish Armed Forces and integrating them with other defense systems will provide superiority in the field.

Keywords