PAZARLAMA HARCAMALARI İLE GOOGLE TRENDS HACMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: TURKCELL ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 439-448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, pazarlama harcamaları ile Google Trends hacmi arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesini: Turkcell örneğiyle açıklamak amaçlanmıştır. Pazarlama, ticari işletmeler mal ve hizmet üretip satan ve bunun sonucu kar elde eden ekonomik birimlerdir. İşletmeler asıl amaçları olan, kar sağlamayı başarmak için müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını, iyi bir şekilde analiz edip, yorumlayıp ona uygun davranmaları gerekir. Google da aranılan kelimelerin popülerlik düzeyi zaman periyotları seçilerek bölgesel olarak da hangi bölgelerde daha çok popüler olduğuna ulaşılabilir. Seçilen anahtar kelimelerin yılın hangi dönemlerinde daha çok aratıldığına ulaşılabilmektedir. Trend olan konuları belirlemek, konumlara göre kullanıcıların hangi konulara daha fazla ilgi duyduklarını görmek, farklı anahtar kelimelerin aranma hacimlerini görmek ve dönemsel olarak bu anahtar kelimelerin aranma hacimlerinin nasıl değiştiğini görmek, e-ticaret şirketlerine pazarlama için önemli bilgiler sunmakta. Pazarlama, reklam ve fiyatlandırma stratejileri belirlenirken, ürünler ile ilgili sezonluk ve dönemsel aranma eğilimleri öğrenilebilir ve oluşturulacak stratejiler daha etkili bir şekilde geliştirilebilir. Bu ürünlerin trend olduğu dönemler için kampanya ve fırsatlar hazırlanarak, kullanıcıların taleplerine yanıt verecek pazarlama çalışmaları ile geri dönüşümler arttırılabilir. İlk olarak reklam kavramı ve tarihsel gelişimi, ikinci bölümde pazarlama kavramı ve pazarlama iletişimi, üçüncü bölümde tüketici ilgisi ve satın alma davranışları, son olarak da pazarlama harcamaları ile Google Trends hacmi arasındaki nedensellik ilişkisinin incelenmesi Turkcell örneği ile konu genelden özele anlatılmıştır. Sonuç olarak pazarlama harcamaları ile Google Trends hacmi arasında kısa ve uzun vadeli bir ilişkinin olduğuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to explain the causal relationship between marketing spending and Google Trends volume: Turkcell example. Marketing, commercial enterprises are economic units that produce and sell goods and services, and thus profit. Businesses should be able to analyze, interpret and act in accordance with their customers' wishes and needs in order to achieve profit, which is their main purpose. The level of popularity of the searched words in Google can be reached by selecting the time periods and in which regions it is more popular in the region. It can be reached in which periods of the year the selected keywords are searched more. Identifying trending topics, seeing which topics users are more interested in by locations, seeing the search volumes of different keywords, and seeing how these search volumes change periodically, provides e-commerce companies with important information for marketing. While determining marketing, advertising and pricing strategies, seasonal and seasonal search trends related to products can be learned and strategies to be developed can be developed more effectively. Campaigns and opportunities can be prepared for periods when these products are trending, and recycling can be increased with marketing studies that will respond to the demands of users. In the first part, the concept of advertising and its historical development, the marketing concept and marketing communication in the second part, consumer interest and purchasing behavior in the third part, and finally the causal relationship between marketing spending and the volume of Google Trends is explained with the example of Turkcell. As a result, it was found that there is a short and long term relationship between marketing spending and Google Trends volume.

Keywords