GEORGE GERBNER’IN GENEL İLETİŞİM MODELİ, KÜLTÜREL GÖSTERGELER VE EKME KURAMI

Author:

Year-Number: 2020-25
Number of pages: 484-492
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim kavramı on dokuzuncu yüzyıldan itibaren bir bilim disiplini olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. İlk kuramsal çalışmalar II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya konulmuştur. Bu çalışmalara ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapmıştır. Yapılan araştırmalarda psikolojik ve sosyolojik verilerden yararlanılmıştır. George Gerbner’ın 1959 yılında ortaya attığı Genel İletişim Modeli bu çalışmalardan birisidir. George Gerbner’ın bir başka çalışması televizyon yayınlarının insan üzerindeki etkisini ölçmeye çalıştığı “Ekme Kuramı”dır. George Gerbner her iki çalışmasıyla oldukça başarılı olmuş bir iletişim araştırmacısıdır. Bu çalışma George Gerbner’in Genel İletişim Modeli ve Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı’nın içeriğini anlamaya yönelik kısa bir araştırmadır.

Keywords

Abstract

The concept of communication has been considered to be a discipline of science since the nineteenth century. The first theoretical studies started after World War II. in United States. At the researches psychological and sociological datas was used. Gerbner George was posed the general communication model in 1959. At another study Gerbner George trying to measure the impact of television broadcasts on human. His theory name is “Cultivates Theory”. George Gerbner has been quite successful in his work both a studies. This article the contents of the General Communication Model and of the Cultural Indicators and Cultivation Theory of George Gerbner for understand to a short study.

Keywords