GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PROPOLİS

Author:

Year-Number: 2020-26
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 623-629
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milattan önce 15 bin yıllarına dayanan arıcılık ile ilgili mağara tasvirleri arıcılığın çok eskiye dayandığını göstermektedir. İlk bakışta arıcılık faaliyetinin sadece bal üretimi için yapıldığı düşünülse de, bal üretimi yanında polen, arısütü ve propolis üretimi de arıcılık faaliyetleri kapsamında önemli bir yere sahiptir. Arıcılık faaliyetlerini sadece polen, arısütü ve propolis üretimi için gerçekleştiren arıcılık işletmeleri mevcuttur. Zira bu ürünlerin hem maddi değeri hem de besin değeri ve takviye edici gıda nitelikleri yerine göre baldan daha değerli bir konumdadır. Bu ürünlerden propolis daha ziyade tedaviye yardımcı nitelikleri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada propolisin geçmişten günümüze kullanımına değinilmiştir. Çalışma sonucuna göre propolis tedavide Antik Mısırdan bu yana kullanılmaktadır. Günümüzde ise içerdiği etken maddelerin tespit edilmesiyle önemi daha da artmıştır.

Keywords

Abstract

The cave depictions about beekeeping dating back to 15 thousand BC show that beekeeping dates back to very old times. Although it is thought that beekeeping is done only for honey production at firstly, besides honey production, pollen, royal jelly and propolis production has an important place within the scope of beekeeping activities. There are beekeeping business that carry out beekeeping activities only for the production of pollen, purification and propolis. Because these products are in a more valuable position than honey according to their material value, nutritional value and food supplement qualities. Of these products, propolis is more prominent due to its treatment-helping qualities. In this study, the use of propolis from past to present is mentioned. According to the study result, propolis has been used in treatment since Ancient Egypt. Today, its importance has increased with the detection of the active substances it contains.

Keywords