BLACK SWAN METAPHOR AND CHAOS MANAGEMENT INTERACTION

Author:

Year-Number: 2020-26
Number of pages: 647-655
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilimlerin pek çok dalında, sistematik modeller kullanılarak ortaya konulan nitel veya nicel gözlem ve verilerden yola çıkarak geleceğe ilişkin tahmin veya kestirimlerde bulunulması hâkim bir yaklaşımdır. Siyah Kuğu Metaforu, ana akım özellikle heteredoks iktisatçılar ve sosyal bilimciler tarafından sevilen ve her fırsatta tercih edilen istatistiksel modeller ve bunların sonuçlarına her zaman ikna olanlara yönelik bir tepki olarak uzun zamandır az kullanılsa da vardır. Bu çalışmada öncelikle Siyah Kuğu Metaforu ile bilimsel bilgi üretimi konusundaki tartışmalara yer verilmiştir. Ardından Metafor ile Kaos Teorisi arasındaki ilişkiye dikkat çekilmek üzere açıklamalar yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In many branches of social sciences, it is a dominant approach to make predictions or predictions about the future based on the qualitative or quantitative observations and data put forward using systematic models. The Black Swan Metaphor has been used for a long time as a response to the mainstream statistical models that are loved and favored by heterodox economists and social scientists, and are always convinced by their outcomes, and their results. In this study, firstly, discussions about the production of scientific knowledge with the Black Swan Metaphor are included. Then, explanations were made to draw attention to the relationship between Metaphor and Chaos Theory.

Keywords