КЫРГЫЗСТАНДАГЫ КООМДУК БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИ ЖАНА ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Author:

Year-Number: 2020-26
Number of pages: 705-713
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Эгемендиктин алгачкы жылдарында Кыргызстан КМШнын 11 өлкөсү менен 40тан ашык келишимге кол койгон. Бул келишимдер ийгиликтүү жыйынтык бере баштады. КМШ өлкөлөрүндө 1000ден ашык кыргызстандык студенттер бакалавриат, магистратура жана докторантурада билим алышат. Билим берүү тармагындагы үч деңгээлдеги Кыргызстан менен чет мамлекеттердин ортосундагы кызматташуу глобалдык системага ылайыкташуу аракети болуп саналат. Чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар, колледждер жана эл аралык университеттер Кыргызстандын билим берүү тутумунда пайда болуп, сапаттуу билим берүүгө киришти. Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы билим берүү жаатындагы өкмөттөр аралык келишимдер буга далил. Кыргызстан-Түркия Манас Университети Кыргызстан жыйырма жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Бүгүнкү күндө бул университет эл аралык жана улуттук рейтингдеги алдыңкы университеттердин бири. Түркия, Россия, Япония, АКШ, Кытай, Франция, Британия, Кипр, Индия, Казакстан, Монголия жана Кыргызстандын университеттеринин ортосунда билим берүү жаатында 52 келишим бар.

Keywords

Abstract

In the first years of its independence, Kyrgyzstan's signed more than 40 agreements with 11 CIS countries. These agreements have started to yield successful results. More than 1000 Kyrgyz students study undergraduate, graduate and doctorate degrees in the CIS countries. Cooperation between Kyrgyzstan and foreign countries in the field of education at three levels is an attempt to integrate into the global system.Foreign high schools, colleges and transnational universities emerged in the education system of Kyrgyzstan and started to provide quality education to Kyrgyzstans.Intergovernmental agreements in the field of education between Kyrgyzstan and Turkey is proof of that.Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan operates in the twenty years. Today, this university is one of the leading universities in international and national rankings in the Kyrgyz Republic. Turkey, Russia, Japan, USA, China, France, Britain, Cyprus, India, Kazakhstan, Mongolia and has 52 agreements in the field education between universities in Kyrgyzstan.

Keywords