COVİD-19 (CORONA VİRÜS) İLE MÜCADELENİN GÖRÜNMEZ KAHRAMANLARI: EV KADINLARI

Author:

Year-Number: 2020-27
Number of pages: 831-851
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 yeni Corona virüs salgınının dünya geneline yayılması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmesinin ardından, pek çok ülke salgınla mücadelede kendi tedbirlerini uygulamaya başlamıştır. Türkiye de 10 Mart 2020 tarihinde, ilk vakanın görülmesinin ardından, bu salgınla mücadele noktasında kendi ulusal tedbirlerini vakit geçirmeden uygulamaya başlamıştır. Bu süreçte, başta sağlık çalışanları olmak üzere gerek emniyet birimleri gerek hizmet sektöründe çalışan pek çok kurum ve kuruluş ellerinden gelen gayreti ortaya koymuştur. Süreçten pek çok kurum etkilenmiş olmakla birlikte en fazla etkilenenlerin başında aile kurumu gelmektedir. “Hayat eve sığar” sloganı ile insanların kendi izolasyonlarını evlerinde gerçekleştirmeleri istenmiştir. Böylece yeni süreç, aile içinde değişimi de beraberinde getirmiş oldu. Aile içerisinde toplumsal cinsiyet kabulleri doğrultusunda gerçekleşen aile içi iş bölümü, aile bireylerinin ev içinde daha fazla zaman geçirmeye başlaması ve pandeminin getirmiş olduğu sorumluluklarla farklılaştırmaya başlamış oldu. Bu farklılaşmanın ev kadınlarının hayatlarında bir değişime sebep olup olmadığının araştırılması için Kırıkkale ilinde yaşayan ve kartopu örneklem metodu kullanılarak telefon aracılığı ile ulaşılan 21 kadın ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Ev kadınlarının, ailelerini salgından korumak için göstermiş oldukları çaba, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Herhangi bir ücret karşılığı olmadan günün her saati ev içi sorumluluklarını yerine getirmeye çalışan ev kadınlarının bu süreçte gösterdikleri gayret ve yaşadıkları sıkıntılar araştırılmaya çalışılmıştır. Böylece süreçte ev içi iş yükleri artan kadınların, yeni Corona virüsten ailelerini korunmak için ev içerisinde aldıkları önlemleri görüşme verileri ışığında ortaya koyarak, kadınların bu dönemin atlatılmasındaki rollerine dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Following the spread of Covid-19, new Corona virus outbreak, worldwide and the World Health Organisation’s declaration of pandemic, many countries have started to implement their own measures to combat with the epidemic. On March 10, 2020, after the first case of coronavirus in Turkey, Turkey began to implement their own national measures without delay. In this process, many institutions and organizations, especially healthcare workers, both the security units and the service sector, showed their best efforts. Although many institutions have been affected by the process, the family institution is among the most affected ones. People were asked to perform their own isolations at home with the slogan “Life fits home”. Thus, the new process brought about change within the family. The family division of labour, which takes place in line with gender acceptance within the family, has begun to differentiate itself with the responsibilities of family members and the pandemic. In order to investigate whether this differentiation caused a change in the lives of housewives, semi-structured interviews were conducted with 21 women living in Kırıkkale province and reached by telephone using the snowball sampling method. The effort of housewives to protect their families from the epidemic is the subject of this study. The efforts and difficulties experienced by the housewives trying to fulfill their home responsibilities at any time of the day, without any fee, were tried to be investigated. Thus, it was tried to draw attention to the roles of women in overcoming this period by revealing the measures taken by women in the home in order to protect their families from the new Corona virus in the light of the interview data.

Keywords