COVİD-19 (Sars-CoV2) SÜRECİNİN ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ANLAMAYA YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 1232-1259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan ve Corona virüs ailesinden yeni bir Corona virüsün sebep olduğu salgın bir hastalık olan Covid-19 (Sars-CoV2) kısa sürede tüm dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 tarihinde Pandemi olarak ilan edilmiştir. Türkiye’de 10 Mart 2020 tarihinde ilk vakanın görülmesinin ardından, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de alınan tedbirler kapsamında, hem ilköğretim okulları hem de üniversiteler tatil edilmiştir. Üniversite öğrencileri gerek yaş gerek ise de içinde bulundukları şartlar açısından ilköğretim öğrencilerinden farklı özellikler ortaya koyan bir grup oluşturmaktadırlar. Bu grup, gençlik dönemin özellikleri göstermekle birlikte, üniversiteyi kazanmaları ile birlikte bir ölçüde özerkliklerini ilan ederek kendi ayakları üzerinde durmaya başlamakta, kendi yaşam şekillerini kurmaya çalışmaktadır. Ancak hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkan yeni durum, onların evlerine dönmeleri ve yeni hayatlarına ara vermelerini de beraberinde getirdi. Çalışmada, pandemi sürecinde evlerine dönen üniversite gençlerinin bu süreçten nasıl etkilendikleri ve tarihe tanıklık ettikleri bu süreci nasıl değerlendirdikleri sosyolojik bir bakış açısıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın hem ailelere hem de üniversite yöneticilerine gençlerin süreç ile ilgili düşüncelerini anlamalarına ışık tutması beklenmektedir.

Keywords

Abstract

Covid-19 (Sars-CoV2), an epidemic disease that occurred in Wuhan, China in December 2019, caused by a new Corona virus family, spread to the whole world in a short time and was declared as Pandemic by the World Health Organization on March 12, 2020. After the first cases seen in Turkey on March 10, 2020, as part of measures were well received in many countries both primary schools and universities have been suspended in Turkey. University students form a group that exhibits different characteristics from a group consist of primary school students in terms of both age and conditions. This group, while showing the characteristics of the youth period, has started to stand on its own feet by declaring their autonomy to some extent and gaining the university, and trying to establish their own life styles. However, the new situation that emerged at an unexpected moment brought them back to their homes and to take a break from their new lives. In this study, how the university youth who returned to their homes during the pandemic process were affected by this process and how they evaluated this process, which they witnessed history, has been tried to be revealed from a sociological perspective. This study is expected to shed light on both families and university administrators to understand young people's thoughts about the process.

Keywords