İNGİLTERE’DE SAĞLIK SİSTEMİ

Author:

Year-Number: 2020-28
Number of pages: 1152-1184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birleşik Krallık (İngiltere), sağlık hizmetlerinin sunumunda ve yönetiminde özel bir konuma sahiptir. Birden fazla devletin krallık yönetiminde kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumu açısından kayda değer bir yapılanmaya gidilmesi gerekmiştir. Temel sağlık hizmetlerinin finansmanında devletin katkısı, özel-kamu ortaklığında sağlık hizmet sunumu girişimleri incelenmeye değer konulardır. Sağlık hizmetlerinin finansmanında ve şehir hastaneleri uygulama modelinde Türkiye ile model ortaklığı veya benzeşmesi yoğundur. İngiltere sağlık sisteminin iyi anlaşılması, yerel sağlık sorunlarının çözümü ve alternatif model gelişimi için faydalı olacaktır. Bu derleme makalesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 2015 yılında yayınlanan Birleşik Krallık Sağlık Sistemi Değerlendirme Raporu temel alınarak, aralarında Dünya Bankasının da olduğu ve diğer kaynaklar üzerinden hazırlanmıştır.

Keywords

Abstract

The United Kingdom (England) occupies a special position in the delivery and management of health services. Considerable structuring was required in terms of the provision of quality health services in the kingdom administration of more than one state. The contribution of the state in the financing of primary healthcare services, and health-service delivery initiatives in private-public partnership are worth examining. financing and implementation model city hospitals in the model partnership with Turkey or affinity of health services is intense. A good understanding of the UK health system will be beneficial for local health problems and alternative model development. This review article was prepared on the basis of the United Kingdom Health System Review published by the World Health Organization (WHO) in 2015, based on the World Bank and other sources.

Keywords