EDWARD HOPPER, NİGHTHAWKS, ( GECE KUŞLARI )

Author:

Year-Number: 2020-29
Number of pages: 1277-1283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede; Ressam Edward Hopper'ın resimlerinin temel vurgusu olan bireylerin yaşadığı soyutlanma ve ruhsuzlaşmanın ressamın kompozisyonlarında kullandığı resimsel öğelerle nasıl yansıtıldığı incelenmiştir. 1930'lu yılların, yalnızlaşan bireyler üzerindeki olumsuz etkilerinden şekillenen Hopper'ın sanatında yer alan mekânlarında rahatsız edici bir terk edilmişlik hissiyle birlikte yansıtılmış resimsel elemanlar, konuya yaklaşım şekli ve resimlerinin biçimsel öğeleriyle 20. yy Amerikan toplum yapısı arasındaki bağı ortaya koymaktadır. Amerika’nın özgün sanatçılarından biri olan Edward Hopper, resimlerinde o dönemde ülkesinin tamamına hakim olan bunalım yıllarının yansımalarına yer vermiştir. Gece Kuşları \ Nighthawks adlı eserinde de insanların, yitik, yapayalnız, acılı, sakin, duygusal durumlarını anlatmıştır. Resmin yapıldığı döneme hakim olan bunalımın yarattığı üzüntü ve kasveti yaşayan Amerika’nın Manhattan Bölgesi’nde yer alan Greenwich Village’daki ucuz bir restoran ve içerisindeki dört kişi betimlenmiştir. Hopper; insanın kalabalıklar içindeki bireysel yalnızlığını göstermesiyle öne çıkan eserler üretmiştir. Temel olarak yöneldiği konu “insan” olmuştur. Çevresinden bağımsız olarak düşünülemeyen bu evrensel konuyu, yaşamış olduğu günün ve yüzyılın dünyasıyla anlatmaktadır. Bu araştırmada Edward Hopper’ın Amerikan günlük yaşamına dair görünümlerin yansımalarını ele alan eserlerin temelde ortak paydasının; hergün daha da yalnızlaşan bireyin içinde bulunduğu koşullarla birlikte yalnızlığı, yabancılaşmasına vurgu yapmaktır. Bununla birlikte Araştırmadan ortaya çıkan sonuca, bakıldığında sanatın anlatım biçimlerinin her dönem nasıl şekil değiştirdiği ve birbirinden etkilenerek dönüşümünü nasıl tamamladığı ve tüm bu karmaşa içerisinde kendini nasıl ortaya koyduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

ın this article; The main emphasis of the paintings of the painter Edward Hopper is how the isolation and de-solidarity experienced by individuals are reflected by the pictorial elements used in the artist's compositions. Reflected with the disturbing feeling of abandonment in the spaces of Hopper's art, which is shaped by the negative effects of the 1930s on lonely individuals, the reflected pictorial elements reveal the link between the way they approach the subject and the formal elements of their paintings and the American social structure of the 20th century. Edward Hopper, one of the original artists of America, included the reflections of the years of crisis that dominated the entire country in his paintings. In his book Night Birds \ Nighthawks, he described the lost, lonely, painful, calm and emotional states of people. A cheap restaurant in Greenwich Village in the Manhattan Region of America, which experiences the sadness and gloom created by the crisis that dominated the period when the painting was made, and four people were depicted. Hoppe; He has produced works that stand out by showing the individual loneliness of man in crowds. The subject that he mainly focuses on is “human”. It describes this universal subject, which cannot be considered independently of its surroundings, with the world of the day and century it lived. In this research, the main common denominator of the works that dealt with the reflections of Edward Hopper's views on American daily life is; The emphasis is on the loneliness and alienation of the individual, who becomes more and more lonely every day. Nevertheless, when the result of the research is analyzed, it has been seen how the expressions of art change shape in each period and how it has completed its transformation by being affected by each other and how it manifests itself in this confusion.

Keywords