FEMİNİST PAZARLAMA: KADIN HAREKETLERİ TARAFINDAN DİLE GETİRİLEN TALEPLERİN REKLAM İLETİLERİNDE SUNUMU

Author:

Year-Number: 2020-29
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1319-1327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan ayrımcılıktan mustarip kadınlar tarafından başlatılan muhalif hareketler üç asırlık geçmişe sahiptir. Ekonomik, siyasal ve sosyal hayatta kadınlara yer açılması talebiyle verilen mücadeleler güçlü etkiler yaratmış olsa da genellikle kısmi düzenlemelerle geçiştirilmiştir. Dolayısıyla modern uygarlığa ilişkin kavrayışın şekillendiği 18. yüzyılın ikinci yarısından bu yana muhalif kadın hareketleri canlı birer güç merkezi olarak kalmıştır. Günümüzde kadın hareketlerince dile getirilen taleplerin reklam içeriklerinde kullanılması nedeniyle kadınların tüketim sürecindeki yeri ile kadınların taleplerine katkısını tartışmaya açmaktadır. Bu nedenle çalışma, reklam içeriklerinde kadın hareketlerine gösterilen ilgi üzerine yoğunlaşmakta ve kadınlar tarafından dile getirilen taleplerin reklam iletilerinde sunum tarzlarını popülerleşme olgusu bağlamında tartışmaktadır.

Keywords

Abstract

Opposition movements launched by women suffering from discrimination based on gender roles have a three-century history. Even though the struggles to make a place for women in economic, political and social life had strong effects, they were generally passed over with partial regulations. Hence, opposition women's movements have remzinde a living center of power since the second half of the 18th century, when understanding of modern civilization took shape. Today, as the demands expressed by women's movements are used in advertising content, it opens up discussion on the place of women in the consumption process and their contribution to women's demands. For this reason, the study focuses on the interest shown to women's movements in advertising content and discusses the presentation styles of the demands expressed by women in the advertising messages in the context of the phenomenon of popularization.

Keywords