BİR SALGINI KADIN OLARAK DENEYİMLEMEK: COVİD-19 GÜNLERİNDE EV İÇİNDEKİ YAŞAMIN EŞİTSİZ DOĞASI

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 1510-1522
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüm dünyayı etkisi altın alan Covid-19 salgını dünyada genelinde milyonlarca kişinin virüse yakalanması ve yüzbinlerce kişinin de ölümü ile etkisini göstermeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün bunu bir pandemi ilan etmesinin hemen ardından tüm ülkeler gibi Türkiye’de 16 Mart 2020 tarihinde birçok radikal karar alarak virüsün yayılmasını önlemeye çalışmıştır. Bu süreçte; okullar kapatılarak online eğitime geçilmiş, uzaktan çalışma uygulamaya konulmuş, 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilmiş, Ramazan bayramı ile hafta sonu tatillerinde sokağa çıkmak yasaklanmış ve daha birçok önlem uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreç tüm toplumsal gruplar için çeşitli sorunları da beraberinde getirmiştir. Kuşkusuz pandemi sürecinden en fazla etkilenen gruplar arasında kadınlar da bulunmaktadır. Kadınların koronavirüs günlerindeki ev içi yaşamını incelemek amacıyla nicel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma 18-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında 413 kadının katılımıyla Google formlar üzerinden yapılmıştır. Katılımcılara Facebook, whatsapp ve e posta yoluyla ulaşılarak anket formunun linki verilmiştir. Çalışmanın temel bulgularına göre, salgın öncesinde de çoğunluğu kadınlar tarafından yapılan ev içi işlere(yemek, bulaşık, çamaşır, ütü, çocukların bakım ve ödevlerine yardım ve temizlik vb.) ayırdıkları sürelerde artış meydana gelmiş, buna eve alınan ürünlerin hijyeni için harcanan süreler eklensiğinde kadınların iş yükleri aşırı şekilde artmıştır. Diğer önemli bir bulgu da uzaktan çalışmak zorunda kalan özellikle küçük çocuğu/ okul çağında çocuğu olan annelerin yaşadığı ikili hatta üçlü rollerini aynı anda oynamaktan kaynaklı sorunlardır. Sayıları çok fazla olmasa da kadınlar ilk defa salgın sürecinde eşlerinden şiddet gördüklerini ve eşiyle yaşadıkları tartışmaların arttığını söylemişlerdir. Bu süreçte kadınların deneyimleri ailesel rollerle sınırlı kalmış, iş verimlikleri düşmüş, uyum ve sağlık sorunları yaşamışlardır.

Keywords

Abstract

The Covid-19 epidemic, which emerged in December 2019, affected the whole world, caused millions of people to catch the virus and the death of hundreds of thousands of people worldwide. After World Healh Organization decleared it as pandemic, Turkey as many other countries has taken various radical decisions to prevent the virus from spreading. In this process, schools were closed and online education was started, remote work was put into practice, a curfew was imposed for those under 18 and over 65 years of age, the curfew was imposed during Ramadan and weekend holidays, and many other pracautions were taken. This process brought along various problems for all social groups. Undoubtedly, women are among the groups most affected by the pandemic process.The study was conducted between 18-30 May 2020 by using Google forms, with the participation of 413 women. Participants were sent a link to the questionnaire form via Facebook, WhatsApp and e-mail. According to the main findings of the study, there has been an increase in the time allocated to domestic work (cooking, washing, washing, ironing, helping children with care and homework, etc.), mostly done by women before the epidemic. In addition to these domostic works, with the time spent for the hygiene of the products taken to the house, the workload of women has increased dramatically. Working remotely has been particularly challenging for mothers with young children / school-age children because of the increasing domestic workload of women. The women participating in the study emphasized that concepts such as working day, working hours and lunchbreak have disappeared, and it is difficult to define the boundary between housework requirements and occupational requirements. Although not many, some participants stated that for the first time they were subjected to violence by their spouses during the epidemic and that their discussions with their spouses increased. It is among the findings of the study that in this process, women's experiences are limited to familial roles, their work efficiency decreases, and they experience an increase in adjustment and health problems.

Keywords