ADLİ KARARLARIN ALINMASINDA ADLİ MUHASEBENİN ROLÜ: YARGI MENSUPLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2020-31
Number of pages: 1490-1498
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda ticari işlemlerde karşılaşılan hile ve yolsuzluların gittikçe artması, özellikle adli makamlara tecelli eden hile vb. içerikli dosyalardaki artışı da beraberinde getirmiş ve bu tür olayların çözüme kavuşabilmesi adına adli muhasebecilk adında yeni bir mesleğe ihtiyaç duyulmuştur. Bu noktadan hareketle bu çalışmada dava desteği, uzman şahitlik ve hile denetçiliği alanlarında faaliyet gösteren adli muhasebecilerin Çanakkale Barosu’na kayıtlı olarak görev yapan avukatlar tarafından nasıl algılandığı ve mesleğe karşı bakış açılarınının ne olduğuna öğrenmeye yönelik olarak katılımcılara bir anket formu uygulanmıştır. Çanakkale Barosu’na kayıtlı olarak görev yapan avukatların cinsiyet, yaş, mesleki tecrübe süreleri gibi demokgrafik bilgilerin yanında adli muhasebeye yönelik sorular yöneltilmiş ve bu şeklilde verilere ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda avukatların; adli muhasebe farkındalığı, adli muhasebecilere hangi konularda ihtiyaç duydukları ve hangi meslek mensupları arasından seçmeyi tercih ettikleri, adli muhasebecilerin hangi mesleki özelliklere sahip olması gerektiği gibi konularla ilgili görüşleri alınmış ve konunun bütünüyle ilgili çeşitli çıkarımlar yapılarak sonraki çalışmalar için araştırmacılara tavsiyelerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The increasing number of fraud and corruption encountered in recent commercial transactions, especially the fraud, etc. manifested in judicial authorities. and a new profession called forensic accountancy was needed in order to resolve such incidents. From this point of view, a questionnaire form was applied to the participants to learn how these litigation support, expert testimony and fraud auditors are perceived with the lawyers registered in Çanakkale Bar Association and what their point of view towards the profession. Democratic questions such as gender, age, professional experience period of lawyers who are registered with the Çanakkale Bar Association, as well as forensic accounting were asked and data were obtained in this direction. The lawyers of the study; Forensic accountancy awareness, what progressive needs of forensic accountants and which professions they prefer to choose, the opinions of forensic accountants on which relevant subjects were taken, and various inferences were made about the whole issue, and recommendations were made to researchers for further research.

Keywords