ALİ RIZA İNCEALEMDAROĞLU'NUN ‘‘SAFRANBOLU’’ GAZETESİ

Author:

Year-Number: 2020-32
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1716-1720
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, Ali Rıza İncealemdaroğlu’nun Zonguldak’ta neşrettiği Safranbolu Gazetesi incelenmektedir. Ankara Milli Kütüphane koleksiyonundan elde edilen gazete nüshalarının incelenmesine dayanan çalışmada, gazetenin yapısı ve yayın ilkelerini ortaya koyan bilgilere yer verilmiştir. Bu bağlamda niteliksel içerik analizi yöntemi izlenerek elde edilen veriler doğrultusunda, gazetenin yayın politikasını ortaya koyan bir çerçeve çizilmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, Safranbolu newspaper published by Ali Rıza İncealemdaroğlu in Zonguldak is examined. The study, based on the examination of the newspaper copies obtained from Ankara National Library collection, included information revealing the structure of the newspaper and its publishing principles. In this context, in accordance with data obtained by following qualitative content analysis method, a framework was drawn to reveal the publication policy of the newspaper.

Keywords