KIRSAL ALANDA YAŞLILIĞIN GÖRÜNÜMLERİ: ORDU İLİNDE YALNIZ YAŞAYAN YAŞLILAR

Author :  

Year-Number: 2020-34
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2104-2109
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; yoksulluğun kırsal mekânda yaşayan yaşlıların yaşamlarındaki görünümleri incelenerek yoksulluğun özellikle kırda yalnız yaşayan yaşlılarda hangi sıkıntıları doğurduğu, kırın yaşlılara hangi kolaylıkları getirdiği tartışılmaktadır. Yaşlılık süreci kendi içerisinde bir takım dezavantajlılıkları getirmektedir. Bu dönemin getirdiği durumlar yaşlıların hayatını yaşlılık döneminin öncesine nazaran bir hayli değiştirmektedir. Yaşlılık hayatına girildiğinde gelen bu birtakım sıkıntılar yanına başka dezavantajlı durumlar eklendiğinde yaşanması zor hale gelmektedir. Bu yüzden yaşlıların bu dönemi olabildiğince rahat geçirmelerini sağlamak önemlidir. Bir gün herkes yaşlanacağına göre yaşlılık çalışmaları üzerinde daha fazla durulmalıdır.

Keywords

Abstract

In this study; By examining the appearance of poverty in the lives of elderly people living in rural areas, it is discussed which difficulties poverty causes especially for the elderly living alone in rural areas and which benefits rural brings to the elderly. The old age process brings some disadvantages in itself. The conditions brought about by this period change the lives of the elderly a lot compared to the old age period. It becomes difficult to experience when other disadvantageous situations are added to these problems that come when you enter the old age life. Therefore, it is important to ensure that the elderly spend this period as comfortably as possible. Since everyone will get older one day, more emphasis should be placed on aging studies.

Keywords


 • Ak, m. Közleme, O. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) 2017,

 • Ak, m. Közleme, O. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) 2017, Cilt 3, Sayı 2, Sayfa 197-208

 • Baran A. G. (2001). Türkiye’de yaşlılık politikaları- nın sosyolojik analizi. V. Kalınkara (ed) I.Ulusal Yaşlılık Kongresi, Ankara: :Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği. 256-76.

 • Dericioğulları Ergun, A. 2017, “Türkiye’de Yoksulluk ve Dezavantajlılık Halleri: Yaşlı Kadın Olmak Üzerine Bir Okuma”, Toplum ve Demokrasi, 11 (24), Temmuz-Aralık, s. 17-36.

 • Kurt, G. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2014, 15(2), 165-189. 165 Türkiye’de Yaşlı Kadın Olmak Kuşaklararası Görüşler: Eskişehir İl Örneği.

 • Küçük, M. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt:18, Sayı:1, 2016, 29-48. Sevil, H. T. (2005). Yaşlılığın Sosyal Anatomisi. Ankara: SABEV.

 • Tufan, İ. (2003). Modernleşen Türkiye’de yaşlılık ve yaşlanmak, yaşlanmanın sosyolojisi. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.

 • Tufan, İ. (2014). Türkiye’de yaşlılığın yapısal değişimi. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları

 • Yaşlanma ve Kırsal Yaşlılık Mevcut Durum Raporu, Kalkınma Atölyesi, 1 (1) / Ocak-Şubat-Mart 2015.

                                                                                                    
 • Article Statistics