TÜRKİYE’DE PAZARLAMA AÇISINDAN MEDİKAL TURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Author:

Year-Number: 2020-33
Number of pages: 1951-1960
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Medikal turizm, hastaların herhangi bir tedavi amacı ile bulundukları ülkeden başka ülkeye ziyaretleri kapsamında gerçekleştirdikleri tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Aynı zamanda bu alan niş pazarlamanın bir alanı olarak bilinmektedir. Küreselleşme, artan teknolojik gelişmeler ve tüketici beklentileri ile birlikte rekabetin yoğun olduğu ticari bir faaliyet olarak da değerlendirilmelidir. Pazarlama müşteriler ile ilişki kurarak değer yaratma sürecine dayandığı için tüm sektörlerin olduğu gibi medikal turizm sektörünün de pazarlamaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle medikal turizm de rekabet üstünlüğü sağlamak için pazarlama açısından ele alınmalıdır. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti ihracatı olarak da tanımlanabilecek olan medikal turizmde, tedavi amaçlı başka ülkelere seyahat eden turistlere hizmet kalitesi adına güvenilir bilgi sağlanması açısından sağlık kuruluşlarının akreditasyon sistemleri ve bunları pazarlama aracı olarak kullanmaları da önemlidir. Dünyada geçmişi yıllar öncesine dayanan medikal turizm Türkiye’de de son yıllarda teşvik ve planlamaların artmasıyla gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilecek kalitede sunulmaya başlanmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı 2019 yılı verilerine göre dünyada yalnızca medikal turizm için seyahat edenlerin sayısı yıllık 10 milyon kişiye ulaşmış ve yıllık ciro 100 milyar dolara yaklaşmıştır. Dünya genelinde uluslararası hasta ihracatı bakımından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu en başta gelen bölgelerdendir. Bu nedenle medikal turizm, turizm sektörünü on iki aya yayma ve istihdam yaratmada ticari açıdan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada pazarlama açısından Türkiye’de medikal turizmin yeri, hizmet pazarlama karması perspektifinde medikal turizm ve bu alanda sürdürülebilir başarıyı yakalamak için yapılması gerekenler için bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Medical tourism involves the travel of a patient to another country from his/her homeland for any method of treatment and all activities he/she performs in the guest country. It is also known as part of niche marketing area. As marketing is based on the process of creating value by establishing relationships with customers, medical tourism sector needs marketing as well as all sectors. In medical tourism, which can also be defined as the export of health services, it is also important for health organizations to use accreditation systems and marketing tools to provide reliable information on behalf of the quality of service to tourists traveling to other countries for treatment purposes. According to The Republic of Turkey Health Ministry data which is provided in 2019, the number of people travelling for only medical tourism in the world has reached 10 million people annually and annual turnover has approached $ 100 billion. Western Europe, North America and the Middle East are among the leading regions in terms of international patient exports worldwide. Therefore, medical tourism, the tourism sector in creating employment and spreading all over the world all year as the country's economy in terms of trade in Turkey also has an important place. In this study, the place of medical tourism in Turkey in terms of marketing, medical tourism in the perspective of service marketing mix and a framework for what needs to be done to achieve sustainable success in this field were tried to be identified.

Keywords