CAN EU'S CONSULAR LAWS EFFECT SOVEREIGNTY?

Author:

Year-Number: 2020-34
Number of pages: 2067-2072
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Egemenlik, devletler için hayati temellerden biridir. Bir ülke, tehlike ve risk ne olursa olsun egemenliğini her türlü bedel karşılığında korumalıdır. Ancak bir devlet, egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için müttefiklikler oluşturmalı ve diğer devletlerle diplomatik ve dostane bağlantıları ile konsolosluklar kurmalıdır. Bunun için bir devlet, egemenliğine ve bağımsızlığına zarar vermeyecek güvenilir ortam ve bağlantılar yaratmalıdır. Soru şu ki:’’ Diplomasi için gerekli olan bu ortam ve bağlantılar, güvenlik ve hayatta kalma adına bir devletin kendi temellerini etkilemeye başlarsa ne olur? Bağımsızlığa karşı bu tür bir riskin felaketlere yol açabilirliği göz ardı edilmemelidir. Ancak uluslararası yasalara ve AB yasalarına göre, daha iyi bir gelecek için diplomatik açıdan iyimser fikirlerden başka bir durum beklenmemelidir. Ancak ülkeler, yapılan anlaşmalar ve çıkarılan bu kanunlardaki her türlü boşluk ve tehlikeye her zaman hazır olmalıdırlar. Bu amaç için, AB Konsolosluk Kanunları örneğinde, devletlerin egemenliği konusunda, herhangi bir tehlike olup olmadığını araştırmak için bu fikirleri ele alıp derinlemesine inceleyeceğiz.

Keywords

Abstract

Sovereignty is one of the most vital foundations for the states in general. A state should protect it for all costs no matter the danger and risk. But to protect its sovereignty and independence, a state should make allies and conduct diplomatic, consular and friendly connections with other states. For this purpose, a state must create an environment and connection that is reliable without affecting their sovereignty or independence. The question is, what happens if these connection for diplomacy starts to affect their very own foundations as a state for the sake of safety and survival. The fraction of this kind of risk against the independence can lead to disasters but according to the international and EU laws, we can expect nothing but diplomatically optimistic ideas in general for a better future. But states should always be ready for any kind of gaps and dangers against their sovereignties, between the agreements and laws that are presented over them. For this purpose, we shall observe and deep dive over these ideas for to seek if there are any dangers over the sovereignty of states with a case of EU’s Consular Laws.

Keywords