YENİ BİR İNSANLIK DURUMU (!): COVİD-19-ÜTOPYADAN DİSTOPYAYA MI?

Author:

Number of pages: 2199-2209
Year-Number: 2020-34

Abstract

Covid-19 Salgını küresel ölçekte yalnızca sağlık alanında değil çok daha geniş alanda birtakım sorunlara yol açmıştır. Sosyolojik, psikolojik, politik ve iktisadi pek çok alanda yol açtığı sorunlar yoğun ve yaygın tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Salgının insanlığın bilimsel gelişmelere ve bilimin kazanımlarına ne kadar ihtiyaç duyduğunu ve bilimin önemini gösterdiğini dile getirenlerden, aksine modern ütopyanın çok çeşitli boyutlarıyla sorgulanmasının tetikleyicisi olduğunu ifade edenlere kadar oldukça farklı bakış açıları ortaya konmaktadır. Bu çalışma insan doğası ve bu doğanın çift yönlülüğü, modern insan tasavvuru ve modern anlatı ile ütopya ve distopya kavramları çerçevesinde söz konusu salgını, sonuçlarını ve ilgili tartışmaları ele almayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

The Covid-19 Pandemic has caused a number of problems not only in the field of health but also in a much wider area on a global scale. The problems it caused in many sociological, psychological, political and economic areas brought about intense and widespread discussions. There have been those who expressed how much humanity needs scientific developments and the achievements of science and that the epidemic shows the importance of science, as well as those who stated that it is the trigger for the questioning of modern utopia with its various dimensions. This study aims to discuss the epidemic, its consequences and the related discussions within the framework of human nature and its duality, modern human imagination and modern narrative, and utopia and dystopia.

Keywords