DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN BÜRO YÖNETİCİ VE SEKRETERLİK MESLEĞİNE ETKİLERİ

Author:

Number of pages: 2228-2243
Year-Number: 2020-34

Abstract

Yirmi yıl öncesine kadar teknolojik gelişmeler günümüzdeki kadar hızlı değildi. Eğitim hayatının sonunda meslek hayatına başlayan bir kişinin yeterlilikleri, elde ettiği bilgi dağarcığı ve mesleki yeterlilikleri, meslekte emekli olana kadar geçerliydi. Son yıllarda Dijital Dönüşümle (Endüstri 4.0) birlikte, teknolojinin çok hızlı ilerlemesine bağlı olarak, çalışanlar bildiklerini sürekli güncel tutmak ve mesleki yeterliliklerini dijital uygulamalarla birlikte yenilemek zorunda kalmışlardır. Dijital dönüşümle ortaya çıkan akıllı makinelerin ve uygulamaların kullanılması istihdam kaybına neden olup işsizlik oranını artıracağından daha nitelikli bir insan gücü ihtiyacının artacağı da çok açık biçimde öngörülmektedir. Yapılan son araştırmalara göre çok büyük hızla değişen ve gelişen bu teknolojinin neticesinde yakın süreçte ortadan kalkacak mesleklerin arasında büro yönetici ve sekreterlik mesleğinin de bulunduğunu göstermektedir. Bu çalışmada alanda aktif olarak kullanılan mesleki dijital uygulamalar, yapay zekâ ve robotik sistemler vb. göz önünde bulundurularak dijital dönüşümün büro yönetici ve sekreterlik mesleğine olası etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmada yakın gelecekte bu mesleklerde aktif kalabilmenin sadece kişinin mesleki bilgilerini güncel tutmanın değil ayrıca bilgi ve iletişim teknolojileri sistemlerindeki teknolojik gelişmeleri ve uygulamaları takip etmenin gerekliliği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Until twenty years ago, technological advances were not as rapid as today. The qualifications, knowledge and professional competencies of a person who started his professional life at the end of his education life were valid until he retired. With the Digital Transformation (Industry 4.0) in recent years, due to the rapid advancement of technology, employees have had to keep their knowledge up-to-date and renew their professional competencies with digital applications. It is clearly predicted that the need for a more qualified manpower will increase, as the use of smart machines and applications that emerged with digital transformation will cause employment loss and increase the unemployment rate. According to the latest researches, it shows that office manager and secretarial professions are among the professions that will disappear in the near future as a result of this rapidly changing and developing technology. In this study, professional digital applications, artificial intelligence and robotic systems etc. actively used in this field by taking into account the potential effects of digital transformation on office manager and secretariat profession were evaluated. In this work, it is emphasized that in the near future, it is necessary to remain active in these professions, not only to keep the professional knowledge of the person up to date, and also to follow the technological developments and applications in information and communication technologies systems.

Keywords