SEYİTÖMER HÖYÜK ORTA TUNÇ ÇAĞ’I NA AİT AÇI BİÇİM BEZEMELİ AĞIRŞAKLAR

Author:

Year-Number: 2020-34
Number of pages: 2244-2254
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kütahya'ya bağlı ve merkeze yaklaşık 30 km uzaklıkta olan Seyitömer Kasabası’nın kuzeybatısında Seyitömer Höyük yer almaktadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji bölümü tarafından bu höyükte aralıksız dokuz yıl süren kazı çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışmalar sonucu ortaya Anadolu’nun milattan önceki tarihlerinin aydınlatılmasına yardımcı olacak binlerce buluntu yeryüzüne çıkarılmıştır. Bu buluntular arasında eski çağlarda ip üretmek için kullanılan çoğunlukla pişmiş topraktan yapılmış ağırşak adı verilen ortası delik tekerlek biçimli nesnelerde vardır. Bu çalışmanın konusu Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağına tarihlendirilen ağırşaklarının üzerine kazınarak yapılan “açı biçim” bezemeli olan ağırşak grubudur. Çalışmada Seyitömer Höyük açı biçimli ağırşakların çizimleri, bulundukları yerleri, ölçüleri ve tanımları katalog şeklinde eklenmiştir. Çalışmanın amacında ise arkeolojik araştırmalar için önemli olan bu buluntu grubunu literatüre katmaktır.

Keywords

Abstract

Seyitömer is a town located in Kütahya and approximately 30 km from the center. Seyitömer Höyük is located to the northwest of this town. The archeology department of the Kütahya Dumlupınar University continued the excavation in this mound for nine years. As a result of the excavations, thousands of finds have been brought to the surface to help clarify the dates of Anatolia. Among these finds are found in wheel-shaped objects in the middle of the hole, often called terra cotta spindles, used to produce rope in ancient times. The subject of this study is Seyitömer Höyük Group of spindle whorls which are decorated with angular shape made on the spindle whorls dating to the M.B.A. In the study, the drawings, location, dimensions and definitions of the angle-shaped spindle whorls of Seyitömer Höyük were added as catalogs. The aim of the study is to add this literature to the literature which is important for archaeological research.

Keywords