SAĞLIK HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN KULLANILAN HASTANE BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMLARININ, DİJİTAL SOYAĞACI VE HASTALIK RİSK HESAPLAYICI FORMLARI İLE ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI VE OPERASYONEL YETENEKLERİNİN ARTIRILMASI KONUSUNDA İNCELEME

Author:

Year-Number: 2021-37
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 363-371
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hastane Bilgi ve Yönetim Sistemleri klasik manada bir işletmede kullanılan kurumsal kaynak yönetim sistemine benzeyen ve ayrılan yönleri olmakla birlikte özü itibariyle; tüm kaynakların verimli kullanılması ve süreçlerin izlenmesini sağlar. Bu yazılımlar sağlık hizmet sağlayıcı kuruluşların işletmeye dair verilerini, insan kaynakları planlamasını ve verdikleri hizmetin doğasından kaynaklı olarak sağlık hizmetlerinin gereği durumundaki iş ve prosedürlerin takibini ve kaydedilmesini sağlar. Yani HBYS sistemleri hem mali ve idari hem de operasyonel alanda kullanılır. Ama bir yandan da hem hizmet sağlayıcı kuruluşun içinde hem de kuruluş dışında bağlantıları vardır. Sağlık Bakanlığınca sağlanan hizmetlerden Sağlık-Net ve MEDULA gibi uygulamalarla da entegre vaziyette çalışmaktadır. Operasyonel anlamda doğrudan sağlık hizmetlerinin kalite ve kabiliyetini artırmaya yönelik olarak hastanın ilk kabulünden, poliklinik veya yataklı tedavi safhasına kadar bu hizmetler her geçen gün arttırılmaktadır. Örneğin hasta kabulü için sadece parmak izi (el ayası) yeterli olmakta ve anlaşmalı sigorta kuruluşu derhal provizyon sağlamayabilmektedir. Poliklinik muayenelerde hekimlerin tahlil laboratuvar ve tıbbi görüntüleme gibi prosedürleri elektronik ortamda takibini sağlamaktadır. Ancak bununla da kalmayıp mesela tıbbi görüntülemelerde yapay zekâ yardımıyla hekime destek sağlamakta ve hekimi yönlendirmektedir. HBYS yazılımları, hizmet kalitesini artırmak için, geliştirilen tüm yeni yol ve yöntemleri kullanma konusunda başarılı uygulamalardır. HBYS ile grafik ve görsel tabanlı dijital soyağacı sistemi entegre olursa tüm süreçte kabiliyetler ve kalite yükselecektir. Ardından Hastalık Risk Hesaplayıcı Formlar da HBYS ile entegre edilirse klinik uygulamaların hem kalitesi artar hem maliyeti düşer ve hem de hata oranı düşer. Başka çalışmalarda incelenen Hastalık Risk Hesaplayıcı Formalar HBYS sistemlerinin doğal bir parçası durumundadır. Yani bundan sonra, HBYS sistemleri için Hastalık Risk Hesaplayıcı Formlar ile entegre çalışmak bir zorunluluktur. Hastalık Risk Hesaplayıcı Formların ise verimli çalışabilmesi için HBYS ile entegrasyonu gerekmektedir. Sağlık Hizmet sağlayıcısı kuruluşların kalite standartlarını ölçen ve HL7 adı verilen standart giderek yaygınlaşmaktadır. Bu ölçeğe uygun olarak ülkemizde de üst seviyede sağlık hizmet sağlayıcı kuruluşlar vardır. Giderek de bu kuruluşların sayısı artmaktadır. Sağlık Hizmet sağlayıcılarının HL7 standardındaki yerini ve durumunu korumak için; yapay zekâ ve yeni nesil yazılımlar konusundaki yenilikleri takip etmeleri bir zorunluluktur. Dijital Soyağacı ve Hastalık Risk Hesaplayıcı Formlar HBYS sistemlerinin bir parçası olacaktır. Bu yolla dış sistemlerle olan entegrasyonu da kolayca sağlanacaktır. HBYS sistemleri üzerinde Terminoloji Sunucusu gibi gereksinimler mevcuttur. Hastalık Risk Formaların çalışması için bu gibi gereksinimlere ayrı bir yatırım yapılmayacaktır. Bu makalede daha önce başka çalışmalarda incelemeleri yapılmış olan Dijital Soyağacı ve Hastalık Risk Hesaplayıcı Formaların HBYS yazılımları ile entegrasyonu konusunda bir inceleme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Hospital Information and Management Systems are similar to the corporate resource management system(ERP) used in a business in the classical sense and have different aspects. It ensures efficient use of all resources and monitoring of processes. These softwares allow healthcare provider organizations to track and record operational data, human resources planning and the work and procedures required by healthcare services due to the nature of the service they provide. In other words, HIMS systems are used in both financial and administrative and operational areas. On the other hand, it has connections both within and outside the service provider organization. It also works in an integrated manner with applications such as Sağlık-Net and MEDULA, among the services provided by the Ministry of Health. In order to increase the quality and capability of direct health services in operational terms, these services are increasing day by day, from the first admission of the patient to the outpatient or inpatient treatment phase. For example, only fingerprints (or palm) are sufficient for patient admission and the contracted insurance company provides immediate provision. It enables physicians to follow procedures such as analysis, laboratory and medical imaging electronically in outpatient clinic examinations. However, it is not only that, for example, it provides support to the physician with the help of artificial intelligence in medical imaging and directs the physician. HIMS software is successful in using all new ways and methods developed to increase service quality. If HIMS and graphic and visual based digital family tree system are integrated, capabilities and quality will increase in the whole process. Then, if the Disease Risk Calculator forms are also integrated with HIMS, the quality of the clinical applications increases, the cost decreases and the error rate decreases. The Disease Risk Calculator Forms examined in other studies are a natural part of HIMS systems. So from now on, it is a necessity to work integrated with the Disease Risk Calculator Forms for HBYS systems. In order for the Disease Risk Calculator Forms to work efficiently, they must be integrated with HIMS. The scale called HL7, which measures the quality standards of healthcare service providers, is becoming increasingly common. In accordance with this scale, there are high level health service providers in our country. The number of these organizations is increasing gradually. In order to preserve the place of Health Service providers on the HL7 scale; It is a necessity for them to follow the innovations in artificial intelligence and new generation software. Digital Pedigree and Disease Risk Calculator Forms will be a part of HIMS systems. In this way, its integration with external systems will be easily provided. There are requirements such as Terminology Server on HBYS systems. There will be no separate investment in such requirements for the operation of the Disease Risk Forms. In this article, a review has been made on the integration of the Digital Family Tree and Disease Risk Calculator Forms, which have been previously examined in other studies, with HIMS software.

Keywords