ÇAĞDAŞ SANATTA BİREYE/BİREYLERE DÜŞEN GÖREVLER; SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Author:

Year-Number: 2021-37
Number of pages: 297-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen çevre/yaşam koşulları bazen olumsuz yönde seyredip, doğanın ve canlıların aleyhine yol almakta ve doğal akışı bozmaktadır. Bu yaşam döngüsü içerisinde özellikle doğanın, insanların ve tüm canlıların olumsuz koşullarını iyileştirmeye çalışmada bireylere düşen görevler ve sorumluluklar olduğu gibi, toplumsal boyutta da organizasyon çalışmaları yürütülmektedir. Sosyal yaşam içerisinde tüm olumsuz durumların farkına varılması ve sosyal sorumluluk duygusuyla bir araya gelerek toplumsal iyileştirmeye gidilmesi, bireylerin/kurumların en önemli görevleri ve gelecek nesillere karşı sorumluluğudur. Olumsuz koşullarda olan doğayı, yaşamı, canlıları, sosyal sorumluluğun gücüyle iyileştirmeye çalışmak var olan yaşam döngüsünü olumlu yönde etkilemektedir. Sosyal sorumluluk etkinliklerinin/projelerinin hayata geçirilmesi ise, toplumsal refahın ve huzurun artmasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Sanat, izleyiciyi etkileme ve yönlendirme özelliği sayesinde, sosyal sorumluluk bilinci aşılamada önemli bir güce sahiptir. Geçmişten günümüze sosyal farkındalık bilinci oluşturmak ve sosyal sorumluluk projelerine destek doğrultusunda, insanları teşvik etmede sanatın büyük bir rolü vardır. Sanat yoluyla, sosyal farkındalık bilincinin önemi birçok sanatçı tarafından desteklenmiş ve bu yolla bazı olumsuz durumların iyileştirilmesine ön ayak olunmuştur. Sanatın evrensel yönü aracılığıyla verilmek istenen sosyal farkındalık bilinci, geniş bir etki alanı oluşturması bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada; çağdaş sanat çerçevesinde bazı sosyal sorumluluk etkinlikleri/projeleri kapsamında resim, heykel ve grafik alanlarında uygulamaya konulmuş sanatın farklı disiplinlerinden örnekler verilmiştir. Ayrıca bu araştırmada; sanatla desteklenen sosyal sorumluluk proje örnekleri özelinde Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi’nin birlikte gerçekleştirdikleri Bulaşıcı Olan İyiliktir hareketi ile Paul Cummins-Tom Piper’in Kan, Toprakları ve Denizleri Kırmızıya Boyadı/Blood Swept Lands and Seas of Red Projesi incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Changing environmental / living conditions sometimes progress negatively, going against the nature and living things and disrupting the natural flow. In this life cycle, as well as the duties and responsibilities of individuals in trying to improve the negative conditions of nature, people and all living things, organization studies are also carried out in the social dimension. Realizing all negative situations in social life and making social improvement by coming together with a sense of social responsibility are the most important duties of individuals / institutions and their responsibility to future generations. Trying to improve the nature, life, living beings, which are under adverse conditions, with the power of social responsibility positively affects the existing life cycle. The realization of social responsibility activities / projects has an important place in increasing social welfare and peace. Art has an important power in instilling awareness of social responsibility thanks to its ability to influence and direct the audience. Art has a great role in promoting social awareness from past to present and supporting social responsibility projects. Through art, the importance of social awareness awareness has been supported by many artists, and in this way some negative situations have been promoted. Social awareness consciousness, which is desired to be given through the universal aspect of art, has an important place in terms of creating a wide domain.In this study; examples of different disciplines of art that have been put into practice in the fields of painting, sculpture and graphics within the scope of some social responsibility activities / projects within the framework of contemporary art are given. Also in this research; Paul Cummins-Tom Piper’s Kan, Toprakları ve Denizleri Kırmızıya Boyadı/Blood Swept Lands and Seas of Red Project and the Turkish Education Foundation (TEV) and The Orange Blossom Art Colony jointly realized the Bulaşıcı Olan İyiliktir/Contagious Is Good movement. It has been examined.

Keywords